Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 informuje, iż zakończyła się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
Wszyscy, którzy złożyli wnioski zostali przyjęci.
Podział na klasy nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 r.