Pracownicy szkoły

Designed by FreepikDyrektor szkoły:
Magdalena Ciok, e-mail: dyrektor@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 620
Zastępca dyrektora szkoły:
Jolanta Pelowska, e-mail: wicedyrektor@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 620
Edukacja wczesnoszkolna:
Katarzyna Chwiećko, e-mail: chwieckok@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 634
Sylwia Król, e-mail: krols@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 634
Katarzyna Madejska, e-mail: madejskak@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 634
Anna Wiatr, e-mail: wiatra@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 634
Magdalena Rybak, e-mail: rybakm@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 634
Anna Cukrowska, e-mail: cukrowskaa@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 634
Język polski:
Wioletta Czajkowska, e-mail: czajkowskaw@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Monika Kozera, kozeram@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Halina Wdowik, wdowikh@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Język angielski:
Witold Kolano, e-mail: kolanow@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Bożena Mazurek, e-mail: mazurekb@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Anna Krupa, e-mail: krupaa@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Język niemiecki:
Klaudia Adamczyk, e-mail: adamczykk@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Matematyka:
Barbara Rejczak, e-mail: rejczakb@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Katarzyna Mamla, e-mail: mamlak@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Izabela Tusznio, e-mail: tusznioi@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Historia:
Przemysław Żmijewski, e-mail: zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Witold Kolano, e-mail: kolanow@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Monika Kozera, kozeram@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Przyroda:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Biologia:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Geografia:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Chemia:
Agnieszka Dąda, e-mail: dadaa@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Fizyka:
Izabela Tusznio, e-mail: tusznioi@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Informatyka:
Sebastian Miernik, e-mail: mierniks@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 630
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Technika:
Sebastian Miernik, e-mail: mierniks@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 630
Muzyka:
Jarosław Wiśnios, e-mail: wisniosj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Plastyka:
Joanna Plucner, e-mail: plucnerj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
 
Wychowanie fizyczne:
Maciej Wdowik, e-mail: wdowikm@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 631
Agnieszka Drabik, e-mail: drabika@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 631
Przemysław Żmijewski, e-mail: zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 631
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Anna Krupa, e-mail: krupaa@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Wychowanie do życia w rodzinie:
Kamila Tusznio, e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Religia:
Grażyna Sosnowska, e-mail: sosnowskag@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
o. Ireneusz Wierzchowski, e-mail: wierzchowskii@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Nauczyciel wspomagający:
Anna Janas, e-mail: janasa@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Małgorzata Raińska, e-mail: rainskam@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 635
Pedagog:
Kamila Tusznio, e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 624
Psycholog:
Ewelina Skarbek, e-mail: skarbeke@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 628
Logopeda:
Anna Spółczyńska, e-mail: spolczynskaa@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 624
Biblioteka:
Aneta Skorek, e-mail: skoreka@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 633
Joanna Plucner, e-mail: plucnerj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 633
Wychowawcy świetlicy:
Jacek Mastalerz, e-mail: mastalerzj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 625
Milena Stefańska, e-mail: stafanskam@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 625
Joanna Tomaszewska, e-mail: tomaszewskaj@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 625
Urszula Spadło, e-mail: spadlou@sp8skarzysko.edu.pl tel.: 41 25 20 625
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Sekretarz szkoły:
Karolina Nowek, e-mail: sekretariat@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 620
Główny księgowy:
Krystyna Sikora, e-mail: ksiegowosc@sp8.skarzysko.pl tel.: 41 25 20 623
Specjalista ds. finansowych:
Jolanta Rurarz, e-mail: ksiegowosc@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 623
Intendent:
Renata Dynarek, e-mail: intedent@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 629
Kuchnia:
Elżbieta Kostrzewska tel.: 41 25 20 629
Anna Walerowicz-Fuga tel.: 41 25 20 629
Obsługa sprzątająca:
Dorota Miernik tel.: 41 25 20 636
Beata Łyżwa tel.: 41 25 20 636
Marzena Kwapisz tel.: 41 25 20 636
Konserwatorzy:
Jacek Muszyński tel.: 41 25 20 632
Grzegorz Zaborski tel.: 41 25 20 632
Zmiana jezyka / вибрати мову
Skip to content