Pracownicy szkoły

Designed by Freepik Lista nauczycieli konsultacje.pdf (627 pobrań)

Dyrektor szkoły:
Magdalena Ciok, e-mail: dyrektor@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 620

Zastępca dyrektora szkoły:
Jolanta Pelowska, e-mail: wicedyrektor@sp8skarzysko.pl tel.: 41 25 20 620

Edukacja wczesnoszkolna:
Katarzyna Chwiećko, e-mail: chwieckok@sp8skarzysko.edu.pl
Sylwia Król, e-mail: krols@sp8skarzysko.edu.pl
Joanna Tomaszewska, e-mail: tomaszewskaj@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Wiatr, e-mail: wiatra@sp8skarzysko.edu.pl
Magdalena Rybak, e-mail: rybakm@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Cukrowska, e-mail: cukrowskaa@sp8skarzysko.edu.pl

Język polski:
Wioletta Czajkowska, e-mail: czajkowskaw@sp8skarzysko.edu.pl
Monika Kozera, kozeram@sp8skarzysko.edu.pl
Halina Wdowik, wdowikh@sp8skarzysko.edu.pl
Maciej Biernat, e-mail: biernatm@sp8skarzysko.edu.pl

Język angielski:
Witold Kolano, e-mail: kolanow@sp8skarzysko.edu.pl
Bożena Mazurek, e-mail: mazurekb@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Krupa, e-mail: krupaa@sp8skarzysko.edu.pl

Język niemiecki:
Katarzyna Adamczyk, e-mail: adamczykk@sp8skarzysko.edu.pl

Matematyka:
Barbara Rejczak, e-mail: rejczakb@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Mamla, e-mail: mamlaa@sp8skarzysko.edu.pl
Izabela Tusznio, e-mail: tusznioi@sp8skarzysko.edu.pl

Historia:
Przemysław Żmijewski, e-mail: zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl
Witold Kolano, e-mail: kolanow@sp8skarzysko.edu.pl
Monika Kozera, kozeram@sp8skarzysko.edu.pl

Przyroda:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl

Biologia:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl

Geografia:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Chemia:
Agnieszka Dąda, e-mail: dadaa@sp8skarzysko.edu.pl

Fizyka:
Izabela Tusznio, e-mail: tusznioi@sp8skarzysko.edu.pl

Informatyka:
Sebastian Miernik, e-mail: mierniks@sp8skarzysko.edu.pl
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Technika:
Sebastian Miernik, e-mail: mierniks@sp8skarzysko.edu.pl

Muzyka:
Jarosław Wiśnios, e-mail: wisniosj@sp8skarzysko.edu.pl

Plastyka:
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Wychowanie fizyczne:
Maciej Wdowik, e-mail: wdowikm@sp8skarzysko.edu.pl
Agnieszka Drabik, e-mail: drabika@sp8skarzysko.edu.pl
Przymysław Żmijewski, e-mail: zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Anna Krupa, e-mail: krupaa@sp8skarzysko.edu.pl
Sebastian Odelski, e-mail: odelskis@sp8skarzysko.edu.pl

Wychowanie do życia w rodzinie:
Kamila Tusznio, e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Religia:
Grażyna Sosnowska, e-mail: sosnowskag@sp8skarzysko.edu.pl
o. Rafal Jendras, e-mail: jendrasr@sp8skarzysko.edu.pl

Nauczyciel wspomagający:
Anna Janas, e-mail: janasa@sp8skarzysko.edu.pl
Małgorzata Raińska, e-mail: rainskam@sp8skarzysko.edu.pl
Urszula Spadło, e-mail: spadlou@sp8skarzysko.edu.pl

Pedagog:
Kamila Tusznio, e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Psycholog:
Ewelina Skarbek, e-mail: skarbeke@sp8skarzysko.edu.pl

Logopeda:
Anna Spółczyńska, e-mail: spolczynskaa@sp8skarzysko.edu.pl

Biblioteka:
Katarzyna Włodarczyk, e-mail: wlodarczykk@sp8skarzysko.edu.pl
Aneta Skorek, e-mail: skoreka@sp8skarzysko.edu.pl

Wychowawcy świetlicy:
Jacek Mastalerz, e-mail: mastalerzj@sp8skarzysko.edu.pl
Milena Stefańska, e-mail: stafanskam@sp8skarzysko.edu.pl
Joanna Plucner, e-mail: plucnerj@sp8skarzysko.edu.pl
Aleksandra Pelowska, e-mail: pelowskaa@sp8skarzysko.edu.pl
Maciej Biernat, e-mail: biernatm@sp8skarzysko.edu.pl
Aneta Skorek, e-mail: skoreka@sp8skarzysko.edu.pl

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Sekretarz szkoły:
Karolina Nowek, e-mail: sekretariat@sp8skarzysko.pl

Główny księgowy:
Jolanta Rurarz, e-mail: ksiegowosc@sp8skarzysko.pl


Specjalista ds. finansowych:
Katarzyna Ciok, e-mail: ksiegowosc@sp8.skarzysko.pl

Intendent:
Renata Dynarek, e-mail: intedent@sp8skarzysko.pl

Kuchnia:
Elżbieta Kostrzewska
Anna Walerowicz-Fuga

Obsługa sprzątająca:
Dorota Miernik
Beata Łyżwa
Marzena Kwapisz

Konserwatorzy:
Jacek Muszyński
Grzegorz Zaborski

Zmiana jezyka / вибрати мову
Skip to content