Designed by Freepik

Dyrektor szkoły:
Magdalena Ciok, e-mail: dyrektor@sp8skarzysko.pl

Zastępca dyrektora szkoły:
Jolanta Pelowska, e-mail: vdyrektor@sp8skarzysko.pl

 

Edukacja wczesnoszkolna:
Katarzyna Chwiećko, e-mail: chwieckok@sp8skarzysko.edu.pl
Sylwia Król, e-mail: krols@sp8skarzysko.edu.pl
Katarzyna Madejska, e-mail: madejskak@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Wiatr, e-mail: wiatra@sp8skarzysko.edu.pl
Magdalena Rybak, e-mail: rybakm@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Cukrowska, e-mail: cukrowskaa@sp8skarzysko.edu.pl

Język polski:
Wioletta Czajkowska, e-mail: czajkowskaw@sp8skarzysko.edu.pl
Monika Kozera, e-mail: kozeram@sp8skarzysko.edu.pl
Halina Wdowik, e-mail: wdowikh@sp8skarzysko.edu.pl

Język angielski:
Witold Kolano, e-mail: kolanow@sp8skarzysko.edu.pl
Bożena Mazurek, e-mail: mazurekb@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Krupa, e-mail: krupaa@sp8skarzysko.edu.pl

Język niemiecki:
Katarzyna Adamczyk, e-mail: adamczykk@sp8skarzysko.edu.pl

Język rosyjski:
Teresa Bień, e-mail: bient@sp8skarzysko.edu.pl

Matematyka:
Sylwia Kisiel, e-mail: kisiels@sp8skarzysko.edu.pl
Barbara Rejczak, e-mail: rejczakb@sp8skarzysko.edu.pl
Katarzyna Mamla, e-mail: mamlak@sp8skarzysko.edu.pl

Historia:
Przemysław Żmijewski, e-mail: zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl
Witold Kolano, e-mail: kolanow@sp8skarzysko.edu.pl

Przyroda:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl

Biologia:
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl

Geografia:
Agnieszka Dąda, e-mail: dadaa@sp8skarzysko.edu.pl
Jolanta Chojnacka, e-mail: chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Chemia:
Agnieszka Dąda, e-mail: dadaa@sp8skarzysko.edu.pl

Fizyka:
Izabela Tusznio, e-mail: tusznioi@sp8skarzysko.edu.pl

Informatyka:
Sebastian Miernik, e-mail: mierniks@sp8skarzysko.edu.pl
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Technika:
Sebastian Miernik, e-mail: mierniks@sp8skarzysko.edu.pl
Sylwia Kisiel, e-mail: kisiels@sp8skarzysko.edu.pl

Wiedza o społeczeństwie:
Katarzyna Madejska, e-mail: madejskak@sp8skarzysko.edu.pl

Muzyka:
Tomasz Łukowiec, e-mail: lukowiect@sp8skarzysko.edu.pl

Plastyka:
Grażyna Jurowska, e-mail: jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Justyna Nosek, e-mail: nosekj@sp8skarzysko.edu.pl

Wychowanie fizyczne:
Agnieszka Drabik, e-mail: drabika@sp8skarzysko.edu.pl
Maciej Wdowik, e-mail: wdowikm@sp8skarzysko.edu.pl
Przemysław Żmijewski, e-mail: zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl

Religia:
Marta Nowek, e-mail: nowekm@sp8skarzysko.edu.pl
Jacek Szczepanik, e-mail: szczepanikj@sp8skarzysko.edu.pl

Gimnastyka korekcyjna:
Justyna Nosek, e-mail: nosekj@sp8skarzysko.edu.pl

Nauczyciel wspomagający:
Anna Janas, e-mail: janasa@sp8skarzysko.edu.pl

Świetlica:
Joanna Plucner, e-mail: plucnerj@sp8skarzysko.edu.pl
Jolanta Pelowska, e-mail:  vdyrektor@sp8skarzysko.pl
Tomasz Łukowiec, e-mail:  lukowiect@sp8skarzysko.edu.pl
Jacek Mastalerz, e-mail:  mastalerzj@sp8skarzysko.edu.pl
Małgorzata Raińska, e-mail:  rainskam@sp8skarzysko.edu.pl
Urszula Spadło, e-mail:  spadlou@sp8skarzysko.edu.pl
Katarzyna Dekarczyk, e-mail:  dekarczykk@sp8skarzysko.edu.pl

Biblioteka:
Katarzyna Włodarczyk, e-mail: wlodarczykk@sp8skarzysko.edu.pl

Psycholog:
Ewelina Skarbek, e-mail: skarbeke@sp8skarzysko.edu.pl

Pedagog:
Kamila Tusznio, e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Logopeda:
Anna Spółczyńska, e-mail: spolczynskaa@sp8skarzysko.edu.pl


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Sekretarz szkoły:
Karolina Nowek, e-mail: sekretariat@sp8skarzysko.pl

Główny księgowy:
Krystyna Sikora, e-mail: ksiegowosc@sp8.skarzysko.pl

Specjalista ds. finansowych:
Jolanta Rurarz, e-mail: ksiegowosc@sp8skarzysko.pl

Intendent:
Renata Dynarek, e-mail: intedent@sp8skarzysko.pl

Konserwator:
Jacek Muszyński

Kuchnia:
Elżbieta Kostrzewska
Anna Walerowicz-Fuga
Katarzyna Matukiewicz

Obsługa sprzątająca:
Beata Łyżwa
Marzena Kwapisz
Dorota Miernik