Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko-Kamienna
+48412512422
sekretariat@sp8skarzysko.pl
Menu

Pracownicy szkoły

Kadra w roku szkolnym 2018 / 2019

Dyrektor szkoły

M.Ciok dyrektor@sp8skarzysko.pl

Zastępca dyrektora szkoły

J.Pelowska vdyrektor@sp8skarzysko.pl

Edukacja wczesnoszkolna

K.Chwiećko chwieckok@sp8skarzysko.edu.pl
S.Król krols@sp8skarzysko.edu.pl
K.Madejska madejskak@sp8skarzysko.edu.pl
A.Wiatr wiatra@sp8skarzysko.edu.pl
M.Rybak rybakm@sp8skarzysko.edu.pl

J. polski

W.Czajkowska czajkowskaw@sp8skarzysko.edu.pl
M.Kozera kozeram@sp8skarzysko.edu.pl
H.Wdowik wdowikh@sp8skarzysko.edu.pl

Matematyka

S.Kisiel kisiels@sp8skarzysko.edu.pl
B.Rejczak rejczakb@sp8skarzysko.edu.pl
K.Mamla mamlak@sp8skarzysko.edu.pl

Historia

P.Żmijewski zmijewskip@sp8skarzysko.edu.pl

Przyroda, Biologia, Geografia

J.Chojnacka chojnackaj@sp8skarzysko.edu.pl
C.Kozera kozeracz@sp8skarzysko.edu.pl

Chemia

A.Dąda dadaa@sp8skarzysko.edu.pl

Fizyka

E.Gębura geburae@sp8skarzysko.edu.pl

J. angielski

W.Kolano kolanow@sp8skarzysko.edu.pl
B.Mazurek mazurekb@sp8skarzysko.edu.pl
A.Krupa krupaa@sp8skarzysko.edu.pl

J.niemiecki

J.Lisowska-Czekaj lisowskaczekajj@sp8skarzysko.edu.pl

J.rosyjski

K.Dekarczyk dekarczykk@sp8skarzysko.edu.pl

Muzyka, Plastyka

G.Jurowska jurowskag@sp8skarzysko.edu.pl

Wychowanie fizyczne

A.Drabik drabika@sp8skarzysko.edu.pl
M.Wdowik wdowikm@sp8skarzysko.edu.pl

Informatyka, Technika

S.Miernik mierniks@sp8skarzysko.edu.pl

Świetlica

J.Plucner plucnerj@sp8skarzysko.edu.pl
T.Łukowiec lukowiect@sp8skarzysko.edu.pl
J.Mastalerz mastalerzj@sp8skarzysko.edu.pl

Religia

M.Nowek nowekm@sp8skarzysko.edu.pl
J.Szczepanik szczepanikj@sp8skarzysko.edu.pl

Pedagog

K.Tusznio tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Logopeda

A.Spółczyńska spolczynskaa@sp8skarzysko.edu.pl

Nauczyciel wspomagający

M.Rainska rainskam@sp8skarzysko.edu.pl
U.Spadło spadlou@sp8skarzysko.edu.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

J.Nosek nosekj@sp8skarzysko.edu.pl

Biblioteka

K. Włodarczyk wlodarczykk@sp8skarzysko.edu.pl

Administracja i obsługa

Sekretarz szkoły

K. Nowek sekretariat@sp8skarzysko.pl

Główny księgowy

K. Sikora ksiegowosc@sp8.skarzysko.pl

Specjalista ds. finansowych

J. Rurarz ksiegowosc@sp8skarzysko.pl

Intendent

R. Dynarek intedent@sp8skarzysko.pl

Konserwator J. Muszyński
Kuchnia A. Wichowska, E. Kostrzewska
Obsługa sprzątająca B. Łyżwa, M. Kwapisz, D. Miernik