Od 25 maja br. zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów klas VIII, natomiast od 1 czerwca br. dla uczniów pozostałych klas. Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne. Spotkania odbywać się będą indywidualnie (uczeń z nauczycielem) lub w małych grupach. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły. Każdy uczeń zgłaszający się do szkoły na konsultacje jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły. Spotkania odbywają się w wyznaczonych salach. Jeżeli jest to spotkanie grupowe uczniowie siadają w wyznaczonych przez nauczyciela  ławkach (jedna ławka – jeden uczeń).

Rodzice uczniów uczestniczących w konsultacjach są zobowiązani do wypełnienia deklaracji rodzica (załącznik nr 1) oraz oświadczenia rodzica (załącznik nr 2) i przesłania podpisanych dokumentów e-mailem pod adres: sekretariat@sp8skarzysko.pl (w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed przyjściem dziecka do szkoły).

Ze względów organizacyjnych, prosimy również rodziców o poinformowanie wychowawców klas o terminie korzystania z konsultacji przez ucznia (ponieważ na terenie placówki może przebywać określona liczba osób).

Od 25 maja br. w konsultacjach mogą brać udział uczniowie klas VIII (ponieważ są one skierowane do uczniów, którzy wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę). W pierwszej kolejności umożliwiamy  konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminach, umożliwiając  również uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Harmonogram konsultacji (od 25 maja br. dla uczniów klas 8):

Poniedziałek:

godz. 10.00 – 11.00 – j. rosyjski, T. Bień

godz. 11.00 – 12.00 – j. polski, W. Czajkowska

Wtorek:

godz. 9.00 – 10.00 – matematyka, S. Kisiel

godz. 11.00 – 12.00 – j. polski, H. Wdowik

Środa:

godz. 10.00 – 11.00 – j. angielski, B. Mazurek

Czwartek:

godz. 10.00 – 11.00 – matematyka, B. Rejczak

Piątek:

godz.  10.00 – 11.00 – j. angielski, W. Kolano

Od 1 czerwca br. w konsultacjach mogą brać udział uczniowie pozostałych klas (konsultacje będą obejmować wszystkie przedmioty)

Harmonogram konsultacji (od 1 czerwca br. dla uczniów klas 4 – 8):

Poniedziałek:

godz. 9.00 – 10.00 – K. Adamczyk,  J. Chojnacka, W. Kolano, A. Krupa

godz. 10.05 – 11.05 – W. Czajkowska, A. Drabik, M. Kozera, M. Nowek

Wtorek:

godz.  9.00 – 10.00 – S. Kisiel, S. Miernik, T. Łukowiec, J. Szczepanik

Środa:

godz.  9.00 – 10.00 – B. Mazurek, H. Wdowik, M. Wdowik, P. Żmijewski

Czwartek:

godz.  9.00 – 10.00 – G. Jurowska, B. Rejczak, K. Mamla, A. Dąda

godz.  10.05 – 11.05 – Pedagog – K. Tusznio, Logopeda – A. Spółczyńska , Psycholog – E. Skarbek

Piątek:

godz.  11.15 – 12.15 – I. Tusznio

Nauczyciele przychodzący do szkoły są zobowiązani do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa związanego z pandemią (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, maseczki) i zgłoszenia się do sekretariatu szkoły.

Do pobrania:

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1) doc  pdf

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2) doc  pdf

Procedury bezpieczeństwa pdf