Plan lekcji dla klasy, nauczyciela i sali lekcyjnej

Zwracamy uwagę od kiedy obowiązuje zmiana w planie lekcji. Plan można też sprawdzić w dzienniku elektronicznym lub w programie „Plan lekcji – Piotr Uliński” pobranym ze sklepu Google Play (po zainstalowaniu go i uruchomieniu, należy wpisać w polu adresu „sp8skarzysko.pl/html„, a następnie dodać nazwę szkoły, np: „Szkoła Podstawowa nr 8”).


Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020 wynikające z zaleceń/opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zajęcia

Nauczyciel

Termin: godzina lekcyjna, godziny zajęć

Wyrównawcze j. polski  kl. 1a

S. Król

Środa 5 godz.

Wyrównawcze matematyka kl. 1a

S. Król

Piątek 5 godz.

Zajęcia taneczne kl.1-6

S. Król

Czwartek 14.30

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. 1b

A. Cukrowska

Poniedziałek 6 godz.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. 2a

K. Madejska

Poniedziałek 5 godz.

Wyrównawcze / terapia pedagogiczna 2a

K. Madejska

Czwartek 5 godz.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. 2b

K. Chwiećko

Wtorek 5 godz.

Wyrównawcze

K. Chwiećko

Poniedziałek 5 godz.

Terapia pedagogiczna kl. 5a

K. Chwiećko

Czwartek 6 godz.

Terapia pedagogiczna kl. 6a/6b

K. Chwiećko

Piątek 6 godz

Terapia pedagogiczna kl. 5b

K. Chwiećko

Środa 6 godz.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. 3a

M. Rybak

Czwartek 5 godz.

Zajęcia rewalidacyjne kl. 5a

M. Rybak

Wtorek 6 godz.

Czwartek 6 godz.

Wyrównawcze kl. 3b

A. Wiatr

poniedziałek 5 godz.

piątek 5 godz.

Wyrównawcze kl. 6a

H. Wdowik

Czwartek  6 godz.

Wyrównawcze kl. 5c

H. Wdowik

Poniedziałek 6 godz. co drugi tydzień

Przygotowujące do egzaminu kl. 8a

H. Wdowik

Poniedziałek 8 godz co drugi tydzień

Koło biologiczne

J. Chojnacka

Wtorek 6 godz.

Koło chemiczne

A. Dąda

Wtorek 8 godz.

Wyrównawcze  j. polski kl. 5b

W. Czajkowska

wtorek 6 godz. co drugi tydzień

Wyrównawcze  j. polski kl. 6b

W. Czajkowska

piątek 6 godz.

Zajęcia rozwijające zainteresowania kl. 5b

W. Czajkowska

poniedziałek 7 godz.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. 8b

W. Czajkowska

piątek 7 godz. co drugi tydzień

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl. 8a/8b

A. Krupa

Piątek  godz.7.10

Wyrównawcze matematyka kl. 5c

K. Mamla

Wtorek 7 godz.

Wyrównawcze  matematyka kl. 7a/4a

B.Rejczak

Piątek 7 godz.

Wyrównawcze matematyka 6a/ przygotowujące do egzaminu 8a

B.Rejczak

Poniedziałek 8 godz.

Wyrównawcze  j. polski kl.7a/4a

M. Kozera

Piątek 7 godz.

Wyrównawcze  j. polski kl. 5a

M. Kozera

Poniedziałek 6 godz.

Wyrównawcze matematyka kl. 6b

S. Kisiel

Poniedziałek 7 godz.

Wyrównawcze matematyka kl. 5a

S. Kisiel

Środa 7 godz.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. 7 b

S. Kisiel

Wtorek 7 godz. co drugi tydzień

Przygotowujące do egzaminu kl. 8b

S. Kisiel

Piątek 7 godz. co drugi tydzień

Gimnastyka korekcyjna kl. 2b,

J. Nosek

poniedziałek 5 godz.

Gimnastyka korekcyjna kl. 4a,

J. Nosek

poniedziałek 7 godz

Gimnastyka korekcyjna kl. 6b,

J. Nosek

Piątek 7 godz.

Kółko informatyczne/świetlica środowiskowa klasy 1 – 8

S. Miernik

Czwartek 12.50 – 14.30

Robotyka kl. 2 – 3 

S. Miernik

Poniedziałek 12.50 – 13.35

Robotyka kl. 6 – 8

S. Miernik

Wtorek 14.40 – 16.10

Robotyka kl. 4 – 5

S. Miernik

Środa 13.45 – 15.25

Kółko szachowe

o. J. Szczepanik

Czwartek 12.35 – 14.30