Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko-Kamienna
+48412512422
sekretariat@sp8skarzysko.pl
Menu

Samorząd uczniowski

samorzad uczniowski

Na początku każdego roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Włodarczyk i p. Joanna Plucner, przeprowadzają demokratyczne wybory wśród uczniów, z których po zliczeniu wszystkich głosów zostają wybrane cztery osoby zajmujące czołowe miejsca w Samorządzie.

W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą również udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym oraz chętni uczniowie z klas 4-8.

Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, dochodowych organizowanych na terenie szkoły, dzięki którym pomagają chorym dzieciom i dzieciom z domów dziecka. Opiekunowie i członkowie samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współpracują aktywnie z opiekunami samorządu klas I-III, z wychowawcami klas oraz z nauczycielami. Pomagają w nauce słabszym kolegom i koleżankom, czuwają nad poszanowaniem sprzętu szkolnego. Biorą udział w wielu uroczystościach, apelach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Wykonują także wiele prac plastycznych takich jak: dekoracje na apele, karty okolicznościowe.

Członkowie Samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekunów regularnie dbają o wystrój klas oraz gabloty samorządu wykonując okolicznościowe gazetki, a także utrzymują porządek w klasach. Informują i biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, wydarzeniach, rocznicach oraz w wielu ciekawych projektach.


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący:Jacek Koziełkl. 8b 
Wiceprzewodniczący:Tomasz Rachwałkl. 8a 
Skarbnik:Oskar Ubyszkl. 5a 
Sekretarz:Daria Jezierskakl. 8b 

Poczet sztandarowy:

Amelia Więcławkl. 8a I 
Oliwia Kozerakl. 8a I
Maciej Makarukkl. 8a I 
Aleksandra Zawadzkakl. 8a II 
Daria Jezierskakl. 8b II 
Tomasz Rachwałkl. 8a II 
21.04.2016