Designed by FreepikSamorząd Uczniowski (kadencja w roku szkolnym 2018/2019):
Przewodniczący: Jacek Kozieł (8b)
Wiceprzewodniczący: Tomasz Rachwał (8a)
Skarbnik: Oskar Ubysz (5a)
Sekretarz: Daria Jezierska (8b)

Poczet sztandarowy:
Zespół I:  Maciej Makaruk, Amelia Więcław, Oliwia Kozera (8a)
Zespół II: Tomasz Rachwał, Aleksandra Zawadzka (8a), Daria Jezierska (8b)


Rola Samorządu Uczniowskiego i zasady wyboru członków

Na początku każdego roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Włodarczyk i p. Joanna Plucner, przeprowadzają demokratyczne wybory wśród uczniów, z których po zliczeniu wszystkich głosów zostają wybrane cztery osoby zajmujące czołowe miejsca w Samorządzie. W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą również udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym oraz chętni uczniowie z klas 4-8.

Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, dochodowych organizowanych na terenie szkoły, dzięki którym pomagają chorym dzieciom i dzieciom z domów dziecka. Opiekunowie i członkowie samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współpracują aktywnie z opiekunami samorządu klas I-III, z wychowawcami klas oraz z nauczycielami. Pomagają w nauce słabszym kolegom i koleżankom, czuwają nad poszanowaniem sprzętu szkolnego. Biorą udział w wielu uroczystościach, apelach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Wykonują także wiele prac plastycznych takich jak: dekoracje na apele, karty okolicznościowe.

Członkowie Samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekunów regularnie dbają o wystrój klas oraz gabloty samorządu wykonując okolicznościowe gazetki, a także utrzymują porządek w klasach. Informują i biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, wydarzeniach, rocznicach oraz w wielu ciekawych projektach.