Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski (kadencja w roku szkolnym 2022/2023):

Przewodniczący : Zofia Staniewska kl. 8b
Zastępca : Dominik Borek kl. 8a
Skarbnik : Bruno Cygański kl. 8c
Sekretarz : Diana Garbacz kl. 8c

Poczet I
Amelia Marczewska kl .8a
Gabrysia Ziomek KL. 8c
Bartłomiej Łukowiec kl . 8b

Poczet II
Miłosz Samiec kl. 6a
Lara Cygańska kl .6b
Lena Matla kl. 6bRola Samorządu Uczniowskiego i zasady wyboru członków

Na początku każdego roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Włodarczyk, p. Kamila Tusznio i p. Aneta Skorek, przeprowadzają demokratyczne wybory wśród uczniów, z których po zliczeniu wszystkich głosów zostają wybrane cztery osoby zajmujące czołowe miejsca w Samorządzie. W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą również udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym oraz chętni uczniowie z klas 4-8.
Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, dochodowych organizowanych na terenie szkoły, dzięki którym pomagają chorym dzieciom i dzieciom z domów dziecka. Opiekunowie i członkowie samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współpracują aktywnie z opiekunami samorządu klas I-III, z wychowawcami klas oraz z nauczycielami. Pomagają w nauce słabszym kolegom i koleżankom, czuwają nad poszanowaniem sprzętu szkolnego. Biorą udział w wielu uroczystościach, apelach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Wykonują także wiele prac plastycznych takich jak: dekoracje na apele, karty okolicznościowe.
Członkowie Samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekunów regularnie dbają o wystrój klas oraz gabloty samorządu wykonując okolicznościowe gazetki, a także utrzymują porządek w klasach. Informują i biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, wydarzeniach, rocznicach oraz w wielu ciekawych projektach.

Zmiana jezyka / вибрати мову
Skip to content