Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski (kadencja w roku szkolnym 2020/2021):
Przewodniczący: Marcin Ubysz (4a)
Wiceprzewodnicząca: Gabriela Ubysz (4a)
Skarbnik: Dominik Borek (6a)
Sekretarz: Lena Matla (4b)
Poczet sztandarowy:
Zespół I:  Adam Makaruk (8b), Anna Dulemba (8a), Martyna Adamczyk (8a)
Zespół II: Marcel Wojdat (8b), Klaudia Wilczyńska (8b), Angelika Pietras (8b)

Rola Samorządu Uczniowskiego i zasady wyboru członków

Na początku każdego roku szkolnego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Katarzyna Włodarczyk, p. Kamila Tusznio i p. Aneta Skorek, przeprowadzają demokratyczne wybory wśród uczniów, z których po zliczeniu wszystkich głosów zostają wybrane cztery osoby zajmujące czołowe miejsca w Samorządzie. W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą również udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w poczcie sztandarowym oraz chętni uczniowie z klas 4-8.
Przedstawiciele i członkowie Samorządu Uczniowskiego chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, dochodowych organizowanych na terenie szkoły, dzięki którym pomagają chorym dzieciom i dzieciom z domów dziecka. Opiekunowie i członkowie samorządu uczniowskiego klas IV-VIII współpracują aktywnie z opiekunami samorządu klas I-III, z wychowawcami klas oraz z nauczycielami. Pomagają w nauce słabszym kolegom i koleżankom, czuwają nad poszanowaniem sprzętu szkolnego. Biorą udział w wielu uroczystościach, apelach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Wykonują także wiele prac plastycznych takich jak: dekoracje na apele, karty okolicznościowe.
Członkowie Samorządu uczniowskiego pod kierunkiem opiekunów regularnie dbają o wystrój klas oraz gabloty samorządu wykonując okolicznościowe gazetki, a także utrzymują porządek w klasach. Informują i biorą czynny udział w uroczystościach państwowych, wydarzeniach, rocznicach oraz w wielu ciekawych projektach.

Skip to content