Logopeda

Logopeda: Anna Spółczyńska

Godziny pracy:  
Poniedziałek: 10:45 – 14:00
Wtorek: 10:45 – 14:30
Środa: 09:00 – 14:00
Czwartek: 09:00 – 14:00
Piątek: 08:00 – 13:00

Garść istotnych informacji:

Zajęcia logopedyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu w grupach do czterech osób. Trwają około 30 – 45 minut. Ostateczna częstotliwość spotkań, oraz czas ich trwania uzależniona jest zawsze od indywidualnych potrzeb uczniów. Na zajęcia uczniowie przynoszą zeszyty, w których zapisywany jest materiał wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu (5-10 minut). Dlatego proszę zaglądać do tych zeszytów po każdych zajęciach. Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:


przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);
wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;
utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

PAMIĘTAJMY!

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów.

Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.
Logopeda:
przeprowadza diagnozę logopedyczną,
prowadzi terapię indywidualną i grupową,
podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji,
usprawnia technikę czytania i pisania,
dba o rozwój mowy,
wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli.
Celem zajęć logopedycznych jest:
wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
usprawnianie motoryki narządów mowy,
rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej,
ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony    fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
usprawnianie techniki czytania i pisania,
wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.
W szkole prowadzona jest terapia indywidualna oraz atrakcyjne zajęcia grupowe. Uczniowie mają do dyspozycji  doskonale wyposażony gabinet logopedyczny.
Szkolny logopeda serdecznie zaprasza do współpracy Rodziców, bo tylko wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty. Zachęcam do odwiedzania zakładki „logopeda”, w której znajdziecie Państwo artykuły, wskazówki do pracy z dziećmi.
Szkolny logopeda mgr Anna Spółczyńska

Zmiana jezyka / вибрати мову
Skip to content