5

Obserwuj terminy, które są ważne w trakcie trwania roku szkolnego. Publikujemy terminy związane z organizacją roku szkolnego, daty dni wolnych od zajęć, spotkań z rodzicami, terminy określone w warunkach klasyfikowania i oceniania, terminy uroczystości szkolnych i spotkań w szkole.