1

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stefana Żeromskiego w Skarżysku- Kamiennej

Dyrektor szkoły
mgr Magdalena Ciok

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku- Kamiennej jest szkołą nowoczesną, otwartą na wszelką współpracę z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Szkoła nasza pełni również rolę placówki środowiskowej, gdzie uczniowie spędzają dużo czasu nie tylko w czasie zajęć, ale również po lekcjach. Jako jedna z dwóch szkół w mieście posiadamy własny hymn. Z myślą o uczniach i mieszkańcach dzielnicy, już od ponad dwudziestu lat, co roku organizujemy zimowiska szkolne.

Jesteśmy jedyną szkołą w mieście mającą nieograniczoną możliwość korzystania z boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 w czasie zajęć szkolnych jak również poza nimi. Cały budynek szkoły jest monitorowany.

W każdej pracowni dydaktycznej znajduje się komputer z bezpośrednim łączem internetowym. Sale dydaktyczne, łazienki, nowoczesna sala rekreacyjna jak i własny plac zabaw „Radosna szkoła” sprawiają, że szkoła jest w pełni przystosowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich.
Dużym atutem szkoły jest doskonałe zaplecze sportowe z kompleksem boisk Orlik 2012. Obiekt Orlik 2012 (boiska wraz z przebieralniami i łazienkami), daje możliwość korzystania nie tylko uczniom naszej szkoły, ale również mieszkańcom osiedla lub miasta. Cały obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W czasie korzystania z obiektów sportowych (sezon wiosna- jesień łącznie z wakacjami), zapewniona jest opieka przez wyspecjalizowaną kadrę instruktorską.

Nasza szkoła może pochwalić się:

doskonale wykształconą kadrą pedagogiczną,
bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami do zajęć dydaktycznych, biblioteką i czytelnią multimedialną,
bogatym programem zajęć pozalekcyjnych,
kompleksowym przygotowaniem bazy dydaktycznej na przyjęcie dzieci sześcioletnich,
nowoczesnym placem zabaw wybudowanym w ramach projektu Radosna Szkoła,
kompleksem boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012, z których korzystają uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć szkolnych oraz pozaszkolnych,
nowoczesną salą gimnastyczną z bogato wyposażonym zapleczem, salą do zajęć gimnastyki korekcyjnej, siłownią, salą rekreacyjną dla dzieci młodszych,
dostępem do szerokopasmowego Internetu sfinansowanego w ramach projektu unijnego e-świętokrzyskie,
aktywnym udziałem w konkursach artystycznych i zawodach sportowych,
licznymi osiągnięciami uczniów w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, miejskim,
bardzo smacznymi, domowymi obiadami serwowanymi w stołówce szkolnej,
zajęciami w ramach świetlicy środowiskowej,
realizacją programu unijnego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej dla środowiska lokalnego.
Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki, pedagoga, świetlicy szkolnej i środowiskowej, organizuje wsparcie dla rodziców i uczniów w ramach Poradni Rodzinnej oraz zajęcia i konsultacje prowadzone przez logopedę i psychologa.