Pielęgniarka

Designed by Freepik

Pielęgniarka: Jolanta Banach

Godziny pracy:  
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00 – 13:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 – 12:00
Piątek: nieczynne

 

Pielęgniarka Jolanta Banach sprawuje opiekę nad zdrowiem naszych uczniów od wielu lat. Udziela wszelkiej pomocy medycznej naszym wychowankom, służy radą rodzicom i opiekunom uczniów oraz współpracuje z nauczycielami prowadząc szereg zajęć lekcyjnych o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej.

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  1.  Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.
  2.  Edukacja zdrowotna.
  3.  Prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem z fluorem.
  4.  Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u uczniów w klasach I, III i V, które mają na celu wstępną identyfikację nierozpatrzonych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad przez zastosowanie testów i innych metod badania.
  5.  Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
  6.  Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
  7.  Współpraca z dyrekcją, wychowawcami i rodzicami.

Pielęgniarka przypomina rodzicom o:

  1.  Szczepieniach ochronnych u dzieci
  2.  Okresowych kontrolach w poradniach specjalistycznych u dzieci z problemami zdrowotnymi\
  3. Zwrocie kart z badania kontrolnego do gabinetu pielęgniarki.
Skip to content