Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko-Kamienna
+48412512422
sekretariat@sp8skarzysko.pl
Menu

Opieka pielęgniarska

Pielęgniarka

medikus

Opiekę nad zdrowiem naszych uczniów sprawuje pielęgniarka p. Jolanta Banach, która współpracuje z naszą szkołą od wielu lat. Udziela wszelkiej pomocy medycznej naszym wychowankom, służy radą rodzicom i opiekunom uczniów oraz współpracuje z nauczycielami prowadząc szereg zajęć lekcyjnych o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej.

Gabinet pielęgniarki otwarty jest we wtorki 8.00-13.00 i czwartki 8.00-12.00

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:
1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.
2. Edukacja zdrowotna.
3. Prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem z fluorem.
4. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u uczniów w klasach I, III i V, które mają na celu wstępną identyfikację nierozpatrzonych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad przez zastosowanie testów i innych metod badania.
5. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
6. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
7. Współpraca z dyrekcją, wychowawcami i rodzicami.

Pielęgniarka przypomina rodzicom o:
1. Szczepieniach ochronnych u dzieci
2. Okresowych kontrolach w poradniach specjalistycznych u dzieci z problemami zdrowotnymi
3. Zwrocie kart z badania kontrolnego do gabinetu pielęgniarki.