Pedagog

Designed by Freepik

Pedagog: Kamila Tusznio, e-mail: tuszniok@sp8skarzysko.edu.pl

Godziny pracy:  
Poniedziałek: 08:00 – 13:45
Wtorek: 08:00 – 13:00
Środa: 08:00 – 13:30
Czwartek: 08:00 – 13:30
Piątek: 08:00 – 12:00

 

Pedagog szkolny sprawuje opiekę nad uczniami oraz:

 • sprawuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce i kwalifikuje ich do różnych form pomocy
 • udziela pomocy w rozwiązywaniu konfliktów zarówno na płaszczyźnie klasy jak i szkoły
 • prowadzi zajęcia integracyjne mające na celu umacnianie więzi w klasach
 • przeprowadzi mediacje rówieśnicze w celu poznania i wyjaśnienia zaistniałego konfliktu
 • pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami uczniów, uzyskując informacje o problemach wychowawczych, czy trudnej sytuacji materialnej podopiecznych
 • podejmuje działania interwencyjne poprzez kierowanie rodziców do odpowiednich placówek, które udzielają specjalistycznej pomocy i wsparcia
 • prowadzi indywidualne rozmowy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 • współpracuje z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dotyczące m. in. przeciwdziałaniu przemocy i agresji, uzależnieniom, sposobu konstruktywnego gospodarowania wolnym czasem oraz promowaniem zdrowego stylu życia

Zajęcia z uczniami oraz wsparcie dla nauczycieli prowadzone są przez pedagoga szkolnego oraz zaproszonych gości m.in. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Arki Noego.

Do głównych zadań pedagoga należą:Designed by Freepik

 1. Praca opiekuńczo- wychowawcza
 2. Udzielanie pomocy i porad w rozwiązywaniu konfliktów
 3. Współdziałanie z rodzicami i wychowawcami
 4. Analizowanie sytuacji wychowawczej uczniów
 5. Współpraca z organizacjami i urzędami pomagającymi szkole w działaniach opiekuńczo- wychowawczych: MOPS, PPP, PCPR, Policja, Sąd Rejonowy- kuratorzy, PCK, Wydział Oświaty Kultury i Sportu i inne
 6. Działania profilaktyczno-zdrowotne

Na terenie naszej szkoły w ramach działalności Poradni Rodzinnej można uzyskać bezpłatne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (odbywają się raz w miesiącu).

Skip to content