Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: Elżbieta Kostrzewska
Wiceprzewodniczący: Marcin Wałuto
Sekretarz: Ewa Wiatr
Skarbnik: Aneta Skorek

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2019/2020:
Katarzyna Borek
Andrzej Świerczyński
Agnieszka Tumielewicz

Konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej
ul. Podjazdowa 21
26-110 Skarżysko-Kamienna
PKO Bank Polski S.A. o. Skarżysko-Kamienna
nr: 59 1020 2629 0000 9302 0386 2067

W roku szkolnym 2020/2021 składka na komitet rodzicielski wynosi: 40zł (pierwsze dziecko), 20zł (drugie dziecko), 10zł (każde kolejne dziecko). Składka na ubezpieczenie (Compensa): 45zł. Wpłaty należy dokonać do 22 września 2020r. na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko i klasę dziecka. Wszyscy, którzy ubezpieczają dzieci indywidualnie proszeni są o przekazanie takiej informacji wychowawcy klasy.