Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: Elżbieta Kostrzewska
Wiceprzewodniczący: Marcin Wałuto
Sekretarz: Ewa Wiatr
Skarbnik: Aneta Skorek

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2019/2020:
Katarzyna Borek
Andrzej Świerczyński
Agnieszka Tumielewicz

Konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej
ul. Podjazdowa 21
26-110 Skarżysko-Kamienna

PKO Bank Polski S.A. o. Skarżysko-Kamienna
nr: 59 1020 2629 0000 9302 0386 2067

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 40 zł