Nabór do klas pierwszych

Zasady rekrutacji obowiązujące przy przyjmowaniu do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku Kamiennej ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (41) 25 20 620. Informacje o szkole można znaleźć na stronie internetowej szkoły www.sp8skarzysko.pl w menu „O nas”.

Dyrektor Szkoły informuje, że nabór do Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2021/2022 odbywa się tylko drogą elektroniczną na platformie Vulcan. W przypadku problemów z logowaniem się na platformę prosimy o kontakt telefoniczny (41) 25-20-620 lub poprzez e-mail sekretariat@sp8skarzysko.pl.

  • Składanie wniosków kandydatów – od 1 marca 2021
  • Zamknięcie strony dla rodziców – 7 kwietnia 2021

Pobierz:
Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej pdf
Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej doc
Karta zapisu na świetlicę szkolną pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkól podstawowych
w Skarżysku-Kamiennej na rok szkolny 2021/2022
Lp. Etapy rekrutacji/czynności rodzica (opiekuna) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych w obwodzie szkoły:
Wprowadzanie dzieci obwodowych bez postępowania rekrutacyjnego.
Dla dzieci zameldowanych lub zamieszkałych poza obwodem szkoły:
1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty 01.03.2021r.
do godz.14.00
2. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o przyjęcie do 30.03.2021r.
do godz. 15.00
od 26.05.2021r.
do 04.06.2021r.
3. Złożenie w szkole podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami do 31.03.2021r.
do godz.12.00
do 07.06.2021r.
do godz. 12.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dołączonych do nich dokumentów do 07.04.2021r. do 11.06.2021r.
5. Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15.04.2021r. 18.06.2021r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do 22.04.2021r.
do godz.14.00
do 25.06.2021r.
do godz.14.00
7. Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 26.04.2021r. 30.06.2021r.
Procedura odwoławcza:
1. Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły W terminie 7 dni od dnia opublikowania
list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
2. Sporządzenie uzasadnienia przez komisję odmowy przyjęcia kandydata do szkoły W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia
3. Złożenie odwołania do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji
4. Odpowiedz dyrektora na odwołanie rodzica (opiekuna) W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania
5. Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych po odwołaniach do 25.05.2021r. do 02.08.2021r.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów. Uchwała zastąpiła pięć innych – dotychczas obowiązujących, a dotyczących granic obwodów. Przyjęcie uchwały miało w założeniu uporządkowanie granic po wprowadzonych zmianach w sieci szkół podległych miastu.

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21
Ulice: Bobowskich, Borówkowa, Wincentego Bilskiego, Bazaltowa, Bursztynowa, Chemiczna, Chłodna, Ciepła, Dionizego Czachowskiego, Czerwonego Krzyża, Dobra, Fabryczna, Franciszkańska, Maksymiliana Gierymskiego, Głogowa, Gołębia, Grzybowa, Granitowa, Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jeżynowa, Kanarkowa, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Krucza, Krzemowa, Mariana Langiewicza, Bolesława Limanowskiego, 11 Listopada, Łyżwy, 1-go Maja, 3- go Maja, Malinowa, Marmurowa, Młoda, Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Oleśnicka, Organizacji Orzeł Biały, Piaskowa, Piękna, Podemłynek, Podjazdowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przechodnia, Przesmyk, Ptasia, Racławicka, Równoległa, Rzemieślnicza, Rzeźniana, Rynek, Skowronkowa, Słowikowa, Spacerowa, Stanisława Staszica, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Średnia, Świeża, Towarowa, Ukośna, Wąska, Wesoła, Witwickich, Wiśniowa, Wierzbowa, Wschodnia, Wspólna, Zacisze, Zaporęba, Zakole, Żurawia. 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności.

Skip to content