Stypendia w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 listopada 2019r. w godz. od 7.45 do 16.30 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta. Więcej informacji można uzyskać u Pani Edyty Kralewskiej, Referat Edukacji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, tel. 41 25 20 166. (źródło: https://um.skarzysko.pl/ogloszenia2/5392-informacja-na-temat-wydawania-decyzji-stypendialnych.html) 

Czytaj więcej

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 18 października 2019r. dzieci klas pierwszych naszej szkoły złożyły ślubowanie i stały się pełnoprawnymi uczniami. Uroczystość odbyła się w obecności rodziców i zaproszonych gości, których powitała pani dyrektor Magdalena Ciok. Kilka słów do pierwszoklasistów skierował również wiceprezydent miasta, pan Krzysztof Myszka. Natomiast członkowie Rady Miasta: pan Marek Gąska, pan Adam Ciok i pani…

Czytaj więcej

Konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. Celem projektu jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz profilaktyka uzależnień, kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka. Poprzez nasze działania będziemy rozwijać umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych i…

Czytaj więcej