Oferty szkół średnich w Skarżysku-Kamiennej dla ósmoklasistów
(na rok szkolny 2020/2021):

1. Oferta Zespołu Szkół Ekonomicznych: Ogłoszenie

2. Oferta Szkół ZDZ: Ogłoszenie

3. Oferta Zespołu Szkół Technicznych: Ogłoszenie