Kuchnia i stołówka

Odpłatność należy uiścić do 15 każdego miesiąca.
Miesiąc marzec
23 dni x 7 zł = 161 zł obiad 2 dania
23 dni x 3 zł = 69 zł zupa

jadlospis

Pracownicy kuchni:

Intendent

Renata Dynarek
e-mail: intedent@sp8skarzysko.pl

Kucharka

Elżbieta Kostrzewska

Kucharka

Anna Walerowicz-Fuga

Kucharka

Katarzyna Matukiewicz

Smacznego

Posiłki serwowane w naszej stołówce spełniają wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie. Pracownicy naszej kuchni dokładają wszelkich starań, aby dogodzić gustom wszystkich żywiących się u nas dzieci. Przy tak dużej ilości gotowanych obiadów i możliwościach naszej kuchni, jakość i smak posiłków oceniany jest bardzo wysoko.

Smacznego

Szkoła ma stałych, wybranych na podstawie rygorystycznych kryteriów dostawców, którzy wywiązują się ze swoich umów dostarczając towar narzuconej wysokiej jakości. W kuchni wprowadzony został system HACCP zapewniający całkowite bezpieczeństwo żywności. Gwarantujemy, iż posiłki przez nas przygotowywane są urozmaicone, smaczne i zdrowe.

Smacznego

Opłaty za cały miesiąc wnoszone są „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania obiadów. Cena jednorazowego dwudaniowego obiadu: 6,00 zł. Cena obiadu jednodaniowego (zupa): 2,50 zł. Opłaty wnosi się do świetlicy szkolnej (ze względów proceduralnych nie ma możliwości dokonania wpłaty na konto).
W przypadku nieobecności ucznia w szkole, rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie dzień wcześniej pod nr telefonu 41 25 20 620 (sekretariat) lub 41 25 20 625 (świetlica). Odpis będzie dokonany od następnego dnia po powiadomieniu. Koszt odliczony będzie z odpłatności w następnym miesiącu. W przypadku braku zgłoszeń opłata nie będzie zwracana.

Zmiana jezyka / вибрати мову
Skip to content