Designed by Freepik

Intendent: Renata Dynarek, e-mail: intedent@sp8skarzysko.pl

Pracownicy kuchni:
Elżbieta Kostrzewska
, Anna Walerowicz-Fuga, Katarzyna Matukiewicz

Godziny pracy:  
Wydawanie obiadów: 11.00 – 13.00

Mleko można odbierać na przerwach po 2 i 3 lekcji (w czasie przerw obiadowych mleko nie jest wydawane).

Jadłospis: Pobierz plik PDF

img1

Posiłki serwowane w naszej stołówce spełniają wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie. Pracownicy naszej kuchni dokładają wszelkich starań, aby dogodzić gustom wszystkich żywiących się u nas dzieci. Przy tak dużej ilości gotowanych obiadów i możliwościach naszej kuchni, jakość i smak posiłków oceniany jest bardzo wysoko.

Szkoła ma stałych, wybranych na podstawie rygorystycznych kryteriów dostawców, którzy wywiązują się ze swoich umów dostarczając towar narzuconej wysokiej jakości. W kuchni wprowadzony został system HACCP zapewniający całkowite bezpieczeństwo żywności. Gwarantujemy, iż posiłki przez nas przygotowywane są urozmaicone, smaczne i zdrowe.

O wyjątkowości naszej kuchni decyduje niezwykły zespół pracowników, który uprzejmie i z uśmiechem serwuje nam codziennie posiłki.
Zapewniamy, że drugiej takiej stołówki ze świecą szukać!!!

Opłaty za obiady:
Opłaty za cały miesiąc wnoszone są „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc spożywania obiadów. Cena jednorazowego dwudaniowego obiadu: 6,00 zł. Cena obiadu jednodaniowego (zupa): 2,50 zł. Opłaty wnosi się do świetlicy szkolnej (ze względów proceduralnych nie ma możliwości dokonania wpłaty na konto).

W przypadku nieobecności ucznia w szkole, rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie dzień wcześniej pod nr telefonu 41 25 20 620 (sekretariat) lub 41 25 20 625 (świetlica). Odpis będzie dokonany od następnego dnia po powiadomieniu. Koszt odliczony będzie z odpłatności w następnym miesiącu. W przypadku braku zgłoszeń opłata nie będzie zwracana.

Jadłospis: 

jadłospis.04.05.2021