Designed by Freepik

Kierownik: Joanna Plucner, e-mail: plucnerj@sp8skarzysko.edu.pl 

 

Godziny pracy: 
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 08:00 i 11:00-16:00
W trakcie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych świetlica jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych poszczególnych klas.

Działalność świetlicy: 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań. Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole. Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, komputerowych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

Nasza świetlica jest wyposażona w  komputery, telewizor, Play Station, gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy.


Zapisy do świetlicy:

Informujemy, że od dnia 15 lutego bieżącego roku  wydawane będą karty wstępnego zapisu do świetlicy szkolnej. Rodzice uczniów korzystających z zajęć świetlicowych wypełniają kartę na nowy rok szkolny wraz z informacją o pracy zawodowej.
Liczba osób uczęszczających do świetlicy jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo. W przypadku sprawowania wyłącznej opieki nad dzieckiem tylko jednego rodzica/ prawnego opiekuna- jeden rodzic/prawny opiekun pracuje zawodowo. W przypadku dużej ilości chętnych, o przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.

Karty zapisu będą do pobrania w świetlicy szkolnej i w sekretariacie szkoły. Wypełnione karty zapisu dziecka przyjmowane będą w świetlicy szkolnej do 17 marca bieżącego roku.

Rodzice przyszłych uczniów szkoły, na wniosku/karcie zapisu do szkoły wpisują wstępną informację odnośnie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu do świetlicy wypełniają po rozpoczęciu roku szkolnego. Złożenie karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.

Wypełnioną kartę zapisu na świetlice szkolną pobieramy, wypełnimy i składamy osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy szkolnej.

Pobierz: Karta zapisu na świetlicę szkolną