Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko-Kamienna
+48412512422
sekretariat@sp8skarzysko.pl
Menu

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna – zapisy uczniów na rok szkolny

29.02.2016

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-08:00 i 11:00-16:00. W trakcie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach zajęć lekcyjnych poszczególnych klas.

Informujemy, że od dnia 15 lutego bieżącego roku  wydawane będą karty wstępnego zapisu do świetlicy szkolnej. 
Rodzice uczniów korzystających z zajęć świetlicowych wypełniają kartę na nowy rok szkolny wraz z informacją o pracy zawodowej.
Liczba osób uczęszczających do świetlicy jest ograniczona. Pierwszeństwo 
w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo. W przypadku sprawowania wyłącznej opieki nad dzieckiem tylko jednego rodzica/ prawnego opiekuna- jeden rodzic/prawny opiekun pracuje zawodowo. W przypadku dużej ilości chętnych, o przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń.
Karty zapisu będą do pobrania w świetlicy szkolnej i w sekretariacie szkoły.
Wypełnione karty zapisu dziecka przyjmowane będą w świetlicy szkolnej do 17 marca bieżącego roku.

Rodzice przyszłych uczniów szkoły, na wniosku/karcie zapisu do szkoły wpisują wstępną informację odnośnie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu do świetlicy wypełniają po rozpoczęciu roku szkolnego
Złożenie karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.

logo

Wypełnioną kartę zapisu na świetlice szkolną pobieramy, wypełnimy i składamy osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy szkolnej.


	Karta zapisu ucznia na świetlicę edytowany pdf	(4 pobrania)