^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Rekrutacja do 1 klasy na rok szkolny 2019/2020

rekrutacja1

20.12.2018 - Jasełka szkolne

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia w naszej szkole zostały uświetnione Jasełkami - tradycyjnym i pięknym zwyczajem inscenizacji wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Przedstawienie pt. "On jest Królem" odegrali uczniowie klas pierwszych, drugich, trzeciej i czwartej pod kierunkiem pani Sylwii Król i pani Katarzyny Chwiećko. Był piękny śpiew, gry na instrumentach perkusyjnych, a także tańce. Na zakończenie, uczniowie z 24 Gromady Zuchów przekazali na ręce Pani Dyrektor Światło Betlejemskie. Z kolei, Pani Dyrektor przekazała je wychowawcom klas, aby zanieśli je do swoich sal lekcyjnych.
Za zdjęcia serdecznie dziękujemy naszemu zdolnemu fotografowi Adrianowi.

Czytaj więcej...

Nowe komputery w naszej szkole

Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły i pani Joanny Karlikowskiej, przedstawiciela Rady Rodziców, nasza szkoła wzbogaciła się o 6 zestawów komputerowych. Przekazanie komputerów nastąpiło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Komputery osobiście przekazał Dyrektor ARiMR pan Józef Cepil. W imieniu Rady Pedagogicznej i uczniów podziękowania złożyły panie Jolanta Pelowska, wicedyrektor szkoły i Katarzyna Chwiećko. Otrzymany sprzęt przyczyni się do efektywniekszych zajęć informatycznych dla naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej...

07.12.2018 - Pasowanie na Czytelników uczniów klas pierwszych

Dnia 07.12.2018 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników uczniów klas I. Pani Katarzyna Włodarczyk przygotowała przedstawienie, w którym występowali uczniowie z klasy 5b. Na uroczystości była obecna Pani Dyrektor Magdalena Ciok oraz wychowawcy klasy I a i I b. Aby urozmaicić występ i zaangażować zaproszonych gości do aktywnego udziału, występujący recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz tańczyli. „Pierwszaki” odgadywały  zagadki, razem  ze starszymi uczniami rozwiązywały krzyżówkę, odpowiadały na zadawane pytania i uczyły się wierszyka. Dzieci były bardzo zainteresowane oglądanymi występami swoich starszych kolegów, z zaciekawieniem oglądały przygotowaną inscenizację i aktywnie uczestniczyły w zabawach.
Na zakończenie dzieci złożyły uroczystą przysięgę, otrzymały plany lekcji oraz lizaki. Uroczystość wszystkim bardzo się podobała i aktorzy otrzymali od widzów gromkie brawa.

Czytaj więcej...

31.11.2018 - Obietnica zuchowa

30 listopada 2018 r. w naszej szkole miała miejsce piękna, podniosła uroczystość. Zuchy, w obecności rodziców i zaproszonych gości uroczyście złożyły obietnicę zuchową. Do tego wydarzenia dzieci przygotowywały się od kilku miesięcy pod czujnym okiem phm. Doroty Nowak-Małek i o. phm. Jacka Szczepanika. Najpierw dzieci musiały wykonać 6 zadań potwierdzających znajomość Prawa Zuchowego. Po tej próbie otrzymały nowe mundurki, chusty, pierścienie oraz pasy. W pełnym umundurowaniu uroczyście złożyły obietnicę i otrzymały znaczki zucha - symbol przynależności do ZHP. Uroczystość zakończyła się wspólnym kręgiem przyjaźni, a następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, o. Jackowi i pani Dorocie za utworzenie na terenie szkoły gromady zuchowej. Po ponad 40 latach znów w Ósemce rozbrzmiało "Czuj czuj czuwaj".

Czytaj więcej...

Brązowy Krzyż "Za Zasługi dla ZHP" dla o. phm. Jacka Szczepanika

Franciszkanin, o. phm. Jacek Szczepanik został odznaczony Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, nadanym przez Przewodniczącego ZHP. Kapelan Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna 24 listopada 2018 r. odebrał wyróżnienie podczas Zjazdu Chorągwi Kieleckiej ZHP. Warto zaznaczyć, że jest to najważniejsze odznaczenie harcerskie w Polsce. Nadawane jest instruktorom, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, za systematyczną i skuteczną pracę motywacyjną. O. Jacek oprócz pełnienia od wielu lat funkcji kapelana zaangażowany jest w działalność środowisk harcerskich. Jest inicjatorem m.in. powołania gromady zuchowej w naszej szkole oraz aktywnie wspiera Krąg Seniorów.
Żródło: www.franciszkanie.pl 

Czytaj więcej...