Uwaga! Uległy zmianie numery telefonów do szkoły.

Aktualne numery to:
 – sekretariat:  41 25 20 620
  – księgowość: 41 25 20 623
  – pedagog:  41 25 20 624
  – świetlica:  41 25 20 625
  – pielęgniarka:  41 25 20 626
  – psycholog: 41 25 20 628
  – intendent: 41 25 20 629
  – biblioteka: 41 25 20 633
  – pokój nauczycielski: 41 25 20 635

Fax:                41 25-20-627