Od dnia 8 czerwca br. rozpoczynamy zbieranie podręczników (bez ćwiczeniówek) oraz pozostałych wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej z zachowaniem wszystkich środków ostrożności opisanych na stronie internetowej szkoły jako procedury bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami.

Rodzice oraz uczniowie przychodzący do szkoły są zobowiązani do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią (należy zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły, mieć założoną maseczkę oraz wchodzić po jednej osobie, natomiast pozostałe osoby muszą czekać na zewnątrz). Książki będą zbierane przy wejściu do szkoły.

Prosimy o przygotowanie całych kompletów książek i podpisanie ich ołówkiem lub włożenie kompletu do reklamówki razem z karteczką z imieniem i nazwiskiem ucznia.

Książki będą przyjmowane według następującego harmonogramu:
klasa 1a   –   8.06. (poniedziałek) godz. 9.00 – 10.30
klasa 1b   –   8.06. (poniedziałek) godz. 10.30 – 12.00
klasa 2a   –   8.06. (poniedziałek) godz. 12.00 – 13.30
klasa 2b   –   09.06. (wtorek) godz. 9.00 – 10.30
klasa 3a   –   09.06. (wtorek) godz. 10.30 – 12.00
klasa 3b   –   09.06. (wtorek) godz. 12.00 – 13.30
klasa 4a   –   10.06. (środa) godz. 9.00 – 10.30
klasa 5a   –   10.06. (środa) godz. 10.30 – 12.00
klasa 5b   –   10.06. (środa) godz. 12.00 – 13.30
klasa 5c    –  15.06. (poniedziałek) godz. 9.00 – 10.30
klasa 6a   –   15.06. (poniedziałek) godz. 10.30 – 12.00
klasa 6b   –   15.06. (poniedziałek) godz. 12.00 – 13.30
klasa 7a   –   19.06. (piątek) godz. 9.00 – 10.30
klasa 7b   –   19.06. (piątek) godz. 10.30 – 12.00
klasa 8a   –   19.06. (piątek) godz. 12.00 – 13.30
klasa 8b   –   22.06. (poniedziałek) godz. 9.00 – 10.30