Laboratoria Przyszłości

O programie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Czytaj więcej

Pieniądze dla szkół na nowoczesny sprzęt

Ponad 775 tysięcy złotych udało się pozyskać dla skarżyskich szkół podstawowych na nowoczesne wyposażenie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Podstawówki zyskają pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia będą o wiele ciekawsze.
„Laboratoria Przyszłości” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki i Centrum GovTech w Kancelarii Premiera.
W ramach tego przedsięwzięcia gmina pozyskała dla szkół podstawowych pieniądze na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz znajomość nowych technologii.
Planowany jest zakup m.in. sprzętu komputerowego i elektronicznego, drukarek 3D, kamer z akcesoriami. „Laboratoria Przyszłości” mają unowocześnić i uatrakcyjnić naukę.
Nasza szkoła otrzymała następujące wsparcie (kwota dofinansowania uzależniona była od liczby uczniów):
Szkoła Podstawowa nr 8 – 93 900 zł

Czytaj więcej

Zajęcia w naszej szkole


W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła organizuje zajęcia w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia umożliwia prowadzenie zajęć dodatkowych z robotyki. Zajęcia odbywają się w poniedziałki dla klas starszych i we wtorki dla klas młodszych.

Czytaj więcej

W ramach Laboratorium Przyszłości uczniowie klas 6 wykorzystując okulary VR na zajęciach techniki oglądali wizualizacje elementów nowoczesnej techniki w wirtualnej rzeczywistości. Temat lekcji: Nowoczesny świat techniki uświadomił uczniom możliwości współczesnej technologii w projektowaniu i wytwarzaniu nowych przedmiotów. Sprzęt, wraz z oprogramowaniem umożliwia prowadzenie ciekawych zajęć, wykorzystując bogatą obudowę dydaktyczną okularów VR.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content