Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 składka na komitet rodzicielski wynosi: 40zł (pierwsze dziecko), 20zł (drugie dziecko), 10zł (każde kolejne dziecko), natomiast składka na ubezpieczenie (Compensa): 45zł. Wpłaty należy dokonać do 22 września 2020r. na konto Rady Rodziców. Wszyscy, którzy ubezpieczają dzieci indywidualnie proszeni są o przekazanie takiej informacji wychowawcy klasy.

Konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej
ul. Podjazdowa 21
26-110 Skarżysko-Kamienna
PKO Bank Polski S.A. o. Skarżysko-Kamienna
nr: 59 1020 2629 0000 9302 0386 2067
W tytule przelewu proszę podać: imię, nazwisko i klasę dziecka.

Wyżej wymienione informacje dostępne są również w zakładce Dla rodziców/Rada rodziców