Problemy z logowaniem

Najczęściej występujące problemy z logowaniem:

1. Kiedy uczeń może logować się do systemu UONET+?
Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Podstawowe dane ucznia wprowadza do systemu sekretarz szkoły. Wychowawca klasy może je uzupełnić oraz modyfikować. Loginem ucznia jest jego adres e-mail. Hasło dostępu tworzone jest podczas pierwszego logowania do systemu. Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę. Adres do systemu przekazuje uczniom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu witryny.

2. Kiedy rodzic/opiekun może logować się do systemu UONET+?
Aby rodzic/opiekun mógł logować się do systemu UONET+ w kartotece jego dziecka muszą być wprowadzone jego dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia). Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę. Dane rodziców ucznia wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy. Loginem rodzica/opiekuna jest jego adres e-mail. Hasło dostępu tworzone jest podczas pierwszego logowania do systemu.
UONET+.

3. Zapomniałem hasło. Co powinienem zrobić, aby uzyskać dostęp do systemu?
Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza Przywróć dostęp w celu utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak podczas pierwszego logowania do systemu).

4. Mam dwoje dzieci, które chodzą do tej samej szkoły. Co zrobić, aby po zalogowaniu przeglądać dane każdego dziecka?
Aby po zalogowaniu do systemu rodzic/ opiekun widział dane każdego dziecka, jego adres e-mail musi być wpisany w kartotece każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. Dane rodzica do kartoteki ucznia wprowadza sekretarz szkoły lub wychowawcy poszczególnych klas. W Witrynie ucznia i rodzica dziecko, którego dane chcemy oglądać, wybiera się za pomocą selektora Uczeń.

5. Mam dwoje dzieci, które chodzą do różnych szkół. Czy mogę oglądać ich dane po zalogowaniu się systemu UONET+?
Sprawdź, jaki jest adres systemu UONET+ w każdej szkole. Jeśli jest taki sam, to po zalogowaniu się do systemu zobaczysz dane każdego dziecka, pod warunkiem, że Twój adres e-mail został wpisany w kartotece każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. Dane rodzica do kartoteki ucznia wprowadza sekretarz szkoły lub wychowawcy poszczególnych klas. W Witrynie ucznia i rodzica dziecko, którego dane chcemy oglądać, wybiera się za pomocą selektora Uczeń. Jeśli adresy są różne, to – niestety – po zalogowaniu się do systemu UONET+ zobaczysz dane tylko jednego dziecka, tego, które uczęszcza do szkoły, do której systemu jesteś aktualnie zalogowany. Adres witryny systemu przekazuje rodzicom szkoła i jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu witryny.

6. Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym?
W systemie UONET+ rodzice mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących ich dziecka (m. in.: ocen, frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, zadań domowych) z urządzenia mobilnego, po zainstalowaniu aplikacji Dzienniczek+. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, konieczne jest zarejestrowanie urządzenia mobilnego w systemie UONET+. Rejestrację przeprowadza się na komputerze, po zalogowaniu do systemu UONET+. W Witrynie ucznia i rodzica, w bocznym menu należy wybrać pozycję Dostęp mobilny. Następnie na stronie Dostęp mobilny kliknąć przycisk Zarejestruj urządzenie mobilne. Wyświetli się strona zawierająca kod QR oraz PIN. Dane te należy wprowadzić podczas rejestracji urządzenia mobilnego w aplikacji Dzienniczek+. UONET+.

7. Mam dwoje dzieci. Co zrobić, aby w aplikacji mobilnej Dzienniczek+ przeglądać dane każdego dziecka?
Dane każdego dziecka będą dostępne w aplikacji Dzienniczek+, jeśli ten sam adres e-mail rodzica/ opiekuna zostanie wprowadzony do kartoteki każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. Zatem, jeśli rodzic nie widzi danych jednego dziecka w aplikacji Dzienniczek+, to powinien przede wszystkim skontaktować się ze szkołą w celu sprawdzenia, czy w kartotece tego dziecka jest wpisany poprawnie jego e-mail. Dane te może sprawdzić i ewentualnie uzupełnić/ poprawić sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

8. Zmienił się mój adres e-mail. Co zrobić, aby korzystać z tego adresu podczas logowania do systemu UONET+?
Konieczne jest uaktualnienie danych rodzica w kartotece ucznia. Proszę skontaktować się z sekretarzem szkoły lub wychowawcą klasy i poprosić o zmianę tego adresu w kartotece dziecka. Adres e-mail rodzica należy zmienić w kartotece każdego dziecka rodzica.

9. Po zmianie adresu e-mail w bazie systemu UONET+ nie mogę zalogować się do aplikacji Dzienniczek+?
Jeśli w bazie systemu UONET+ zostanie zmieniony Twój adres e-mail, to Twoje dotychczasowe konto zostanie usunięte z aplikacji Dzienniczek+. Aby nadal korzystać z aplikacji, musisz ponownie zarejestrować urządzenie. W tym celu odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.

10. Nie mogę zalogować się do systemu UONET+, bo wyświetla się komunikat o przerwie technicznej.
Komunikat taki może pojawiać się po aktualizacji systemu. Wówczas konieczne jest usunięcie z przeglądarki historii przeglądanych stron oraz plików cookies.

 

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content