W roku szkolnym 2022/ 2023 nasza szkoła uczestniczy w kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.
W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W celu wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania szkolnym koordynatorem działań jest Pan Sebastian Miernik, który współpracuje z Dyrektorem Szkoły oraz nauczycielskimi zespołami samokształceniowymi.
Nauczyciele uczestniczą w spotkaniach i zajęciach otwartych z wykorzystaniem TIK w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. Dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami
z innymi nauczycielami przez udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK oraz przykładów dobrych praktyk

Zmiana jezyka / вибрати мову
Skip to content