W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi: 40zł (pierwsze dziecko), 20zł (drugie dziecko), 10zł (każde kolejne dziecko).
Składka na ubezpieczenie (Compensa): 45zł. Wpłaty należy dokonać do 25 września 2021r. (termin ostateczny!!!) na konto Rady Rodziców.
Każdorazowo w tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko i klasę dziecka.
Wszyscy, którzy ubezpieczają dzieci indywidualnie proszeni są o przekazanie takiej informacji wychowawcy klasy.
Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej ul. Podjazdowa 2126-110 Skarżysko-Kamienna PKO Bank Polski S.A. o. Skarżysko-Kamienna
nr: 59 1020 2629 0000 9302 0386 2067

Skip to content