Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej informuje, że zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

Za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

Podstawą do wydania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły jest złożenie do dyrektora szkoły wniosku o wydanie  w/w dokumentu (do pobrania poniżej) oraz dokonanie w/w opłaty na konto:

                   GETIN NOBLE BANK S.A., 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/karty rowerowej  pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Podstawą do wydania duplikatu legitymacji/karty rowerowej jest złożenie do dyrektora szkoły wniosku rodzica o wydanie  w/w dokumentu (do pobrania poniżej) oraz dokonanie w/w opłaty na konto:

                   GETIN NOBLE BANK S.A., 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004

Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię ucznia o wym. 30 x 42 mm.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/karty rowerowej: DOC  PDF

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego: DOC  PDF