Od dnia 2 września br. rozpoczynamy wypożyczanie podręczników i ćwiczeniówek. Wypożyczanie odbędzie się z zachowaniem wszystkich środków ostrożności opisanych na stronie internetowej szkoły, jako procedury bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (patrz wpis pt.: Procedury bezpieczeństwa).

Rodzice przychodzący do szkoły są zobowiązani do zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią (m.in. należy zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły, założyć maseczkę i wchodzić pojedynczo do budynku szkoły). Książki będą wydawane w bibliotece szkolnej.

Książki będą wypożyczane według następującego harmonogramu:
– klasa 1a: 2.09.2020 (środa), godz. 8:00 – 9:00,
– klasa 1b: 2.09.2020 (środa), godz. 9:00 – 10:00,
– klasa 2a: 3.09.2020 (czwartek), godz. 8:00 – 9:00,
– klasa 2b: 3.09.2020 (czwartek), godz. 9:00 – 10:00,
– klasa 3a: 3.09.2020 (czwartek), godz. 10:00 – 11:00,
– klasa 3b: 3.09.2020 (czwartek), godz. 11:20 – 12:20.

Uczniowie klas 4-8 będą informowani na bieżąco o terminie wypożyczania podręczników i ćwiczeniówek.

Prosimy, aby osoby niebędące rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów miały imienne upoważnienie do wypożyczenia podręczników i ćwiczeniówek od rodziców/prawnych opiekunów.