Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Udział w egzaminach jest dobrowolny. Egzaminy próbne odbędą się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach OKE w terminach egzaminów:

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski,
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka,
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady przeprowadzenia egzaminu próbnego:

1. Uczniowie pobierają materiały ze strony CKE lub wybranej OKE w dniu egzaminu.
2. Uczniowie rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
– w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania,
– na wydruku,
– korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu),
– na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
3. Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy sprawdzą odpowiedzi korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań.

Szczegółowe informacje o egzaminie próbnym dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców są dostępne w komunikatach MEN i CKE:
Komunikat MEN z dnia 26 marca 2020r. (12 pobrań)
Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020r. (6 pobrań)