Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji informuje, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pracuje codziennie w godz. od 8:00 do 16:00.

Psycholog, pedagog i logopeda dyżurują w placówce codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00.

Kontakt: tel. (41) 25-30-686 lub 531-751-684

Specjaliści pracują zdalnie udzielając konsultacji, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego oraz przekazując ćwiczenia do wykonania, zbierając wywiady, udzielając instruktażu, itp.

Dyrektor PCRE
Marzena Sala

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej