W czwartek (28.11.2019r.) odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników – coroczny zwyczaj symbolicznego przyjęcia uczniów w poczet członków biblioteki szkolnej. Na uroczystości była obecna Pani dyrektor Jolanta Pelowska oraz wychowawcy klas 1a – pani Sylwia Król i 1b – pani Anna Cukrowska. Panie bibliotekarki Aneta Skorek i Katarzyna Włodarczyk przygotowały dla pierwszoklasistów przedstawienie, w którym wystąpiły uczennice z klasy 6b. Na scenie recytowano wiersze, śpiewano piosenki i tańczono. Aby urozmaicić przedstawienie, występujący angażowali najmłodszych do aktywnego udziału zadając im różnorodne zagadki, angażując w rozwiązywanie krzyżówek i ucząc ich krótkiego wierszyka. Dzieci były bardzo zainteresowane występem swoich starszych koleżanek. Z zaciekawieniem oglądały przygotowaną inscenizację, aktywnie uczestniczyły w zabawach, a na zakończenie nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Po przedstawieniu, najmłodsi uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, otrzymali notesy, odblaski oraz lizaki. Po pasowaniu wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.