Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 listopada 2019r. w godz. od 7.45 do 16.30 w sali 25 na parterze Urzędu Miasta. Więcej informacji można uzyskać u Pani Edyty Kralewskiej, Referat Edukacji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, tel. 41 25 20 166.

(źródło: https://um.skarzysko.pl/ogloszenia2/5392-informacja-na-temat-wydawania-decyzji-stypendialnych.html