Kierownik świetlicy szkolnej informuje rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka na obiady w stołówce szkolnej w roku 2019/2020 o konieczności zawarcia pisemnej umowy (jest do odebrania w świetlicy).

Obiady rozpoczną się od 11 września. Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 56 zł (14 dni żywienia).