30 maja 2019 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie, podczas którego ogłoszono wyniki 4 konkursów plastycznych, w których udział wzięło 18 uczestników: „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci w wieku przedszkolnym, „Nie pal przy mnie, proszę” dla dzieci klas I-III szkół podstawowych, „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz „Bieg po zdrowie” dla czwartoklasistów. Każdy z konkursów odbył się w ramach programów antytytoniowych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019, których celem było podniesienie wiedzy na temat szkodliwości palenia oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży wobec uzależnień. W sali konferencyjnej PSSE zorganizowano wystawę wszystkich prac konkursowych.

Partnerami spotkania był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej.

W komisji konkursowej zasiadły: Pani Urszula Wiśniewska i pani Agnieszka Perkowska z Referatu Zdrowia Urzędu Miasta oraz Pani Barbara Lipnicka i pani Dominika Białobrzewska z Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-Kamiennej. Oto wyniki konkursu:

W konkursie „Czyste powietrze wokół nas”

I miejsce ex aequo zajęły Liwia Skupin i Hanna Detka – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie

II miejsce zajęła Laura Dróżdż z Przedszkola Baby World w Skarżysku-Kamiennej

III miejsce zajęła Kamila Kupis – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

      W konkursie „Nie pal przy mnie, proszę”

I miejsce zajęła Lara Cygańska – Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

II miejsce zajęła Ewa Łakomiec – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

III miejsce zajął Bartosz Sasal – Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej

Wyróżnienie dla Tomasza Krogulca z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie

      W konkursie „Znajdź właściwe rozwiązanie”

I miejsce zajęła Martyna Stando – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie

II miejsce zajął Wojciech Lesiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

III miejsce zajęła Zuzanna Chrząszcz z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie

            W konkursie „Bieg po zdrowie”

I miejsce zajął Marek Lesiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

II miejsce zajął Miłosz Toporek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącznej

 

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Źródło: www.spottedskarzysko.pl