Odbiór zaświadczeń z egzaminów ósmoklasisty w dniu 06.07.2023.
Godzina odbioru zaświadczeń – od 12.00.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content