Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku
w godzinach: 06:30 – 08:00 i 11:00 – 16:00. 
W trakcie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w godzinach: 08:00 – 16:00.

Karty zapisu są również dostępne w świetlicy szkolnej i w sekretariacie szkoły. 

Działalność świetlicy:

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się tworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań. Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole. Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, komputerowych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.
Nasza świetlica jest wyposażona w  komputery, telewizor, Play Station, gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.
Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy.

Telefon :

41 25 20 625

Kierownik świetlicy:

Jacek Mastalerz e-mail: mastalerzj@sp8skarzysko.edu.pl

Wychowawcy:

Aleksandra Pelowska, e-mail: pelowskaa@sp8skarzysko.edu.pl
Maciej Biernat, e-mail: biernatm@sp8skarzysko.edu.pl
Rafał Uciński, e-mail: ucinskir@sp8skarzysko.edu.pl
Aneta Skorek, e-mail: skoreka@sp8skarzysko.edu.pl
Katarzyna Adamczyk, e-mail: adamczykk@sp8skarzysko.edu.pl
Anna Mudynia, e-mail: wiatra@sp8skarzysko.edu.pl

Zapisy do świetlicy:

Informujemy, że od dnia 30 marca każdego roku  wydawane są karty wstępnego zapisu do świetlicy szkolnej na przyszły rok szkolny. Rodzice uczniów korzystających z zajęć świetlicowych wypełniają kartę na nowy rok szkolny wraz z informacją o pracy zawodowej.
Liczba osób uczęszczających do świetlicy jest ograniczona. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają ci uczniowie, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracują zawodowo (lub jeden rodzic/prawny opiekun, który aktualnie sprawuje wyłączną opiekę nad dzieckiem). W przypadku dużej ilości chętnych, o przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnione karty zapisu dziecka przyjmowane będą w świetlicy szkolnej do 30 kwietnia każdego roku.
Rodzice przyszłych uczniów szkoły, w zgłoszeniu/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wpisują wstępną informację odnośnie uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę zapisu do świetlicy wypełniają po rozpoczęciu roku szkolnego. Złożenie karty zapisu nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej.

ZAPISY

Wypełnioną kartę zapisu na świetlicę szkolną składamy osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy świetlicy szkolnej.
Decyzję o przyjęciu zapisu podejmuje dyrektor szkoły (ilość miejsc ograniczona)

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content