Pielęgniarka

Godziny pracy / telefon

41 25 20 626

Godziny pracy:  
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00 – 13:00
Środa: nieczynne
Czwartek: 08:00 – 12:00
Piątek: nieczynne

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

1. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.
 2. Edukacja zdrowotna.
3. Prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki fluorowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem z fluorem.
4. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u uczniów w klasach I, III i V, które mają na celu wstępną identyfikację nierozpatrzonych dotychczas chorób, zaburzeń lub wad przez zastosowanie testów i innych metod badania.
5. Kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
6. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
7. Współpraca z dyrekcją, wychowawcami i rodzicami.

Pielęgniarka przypomina rodzicom o:

1. Szczepieniach ochronnych u dzieci
2. Okresowych kontrolach w poradniach specjalistycznych u dzieci z problemami zdrowotnymi\
3. Zwrocie kart z badania kontrolnego do gabinetu pielęgniarki.

Pielęgniarka Jolanta Banach

sprawuje opiekę nad zdrowiem naszych uczniów od wielu lat. Udziela wszelkiej pomocy medycznej naszym wychowankom, służy radą rodzicom i opiekunom uczniów oraz współpracuje z nauczycielami prowadząc szereg zajęć lekcyjnych o tematyce prozdrowotnej, profilaktycznej.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content