Logopeda

Logopeda: Anna Spółczyńska

Godziny pracy:  
Poniedziałek: 11.00 – 14.00
Wtorek: 7.45 – 15.30
Środa: 10.00 – 12.30
Czwartek: 7.45 – 14.00
Piątek: 7.45 – 13.20

Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów.

Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.
Logopeda:
przeprowadza diagnozę logopedyczną,
prowadzi terapię indywidualną i grupową,
podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji,
usprawnia technikę czytania i pisania,
dba o rozwój mowy,
wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli.
Celem zajęć logopedycznych jest:
wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
usprawnianie motoryki narządów mowy,
rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej,
ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony    fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
usprawnianie techniki czytania i pisania,
wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.
W szkole prowadzona jest terapia indywidualna oraz atrakcyjne zajęcia grupowe. Uczniowie mają do dyspozycji  doskonale wyposażony gabinet logopedyczny.
Szkolny logopeda serdecznie zaprasza do współpracy Rodziców, bo tylko wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty. Zachęcam do odwiedzania zakładki „logopeda”, w której znajdziecie Państwo artykuły, wskazówki do pracy z dziećmi.
Szkolny logopeda mgr Anna Spółczyńska

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznymi logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Kącik logopedyczny:

Poniżej znajdują się propozycje do ćwiczeń logopedycznych
BĘDĄ ONE ZAMIESZCZANE CYKLICZNIE
Są to propozycje filmików, z pomocą których można wykonywać z dziećmi: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia i zabawy artykulacyjne oraz skorzystać z zaproponowanych pomocy.
Linki poniżej – PROSZĘ SKOPIOWAĆ DO PRZEGLĄDARKI
Ćwiczenia logopedyczne zabawy artykulacyjne
 https://www.youtube.com/watch?v=WIKpLlapr90&t=369s
Głoski szumiące sz, ż/rz, cz, dż
https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloski-szumiace/
Głoski syczące s, z, c, dz
https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloski-syczace/
Głoski ciszące
https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloski-ciszace/
Głoska l
https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloska-l/
Głoska r
https://domologo.pl/category/logopedia/wymowa/gloska-r/
Różnicowanie głosek s-sz
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-s-sz/
Różnicowanie głosek c-cz
https://domologo.pl/logopedia/wymowa/roznicowanie-glosek/slowniczek-zajeciowy-roznicowanie-c-cz/
Ćwiczenie języka młynek
https://www.youtube.com/watch?v=UYXzKGSKNwo
Ćwiczenie artykulacyjne do wywołania głoski r
https://www.youtube.com/watch?v=O117xwynHM0
Ćwiczenia oddechowe
 https://www.youtube.com/watch?v=xt65q5hfPf8&t=230s
Zabawa alfabet – doskonalenie słuchu fonematycznego
https://domologo.pl/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-sluchowe/alfabet-2/

Ciekawe artykuły:

OD 2020 ROKU NASZA SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE
„ Profilaktyczne badanie słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych SP w województwie świętokrzyskim”

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content