Biblioteka szkolna

Działalność biblioteki:

Biblioteka jest głównym źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Na stanie biblioteki znajdują się zarówno lektury szkolne oraz książki o tematyce zgodnej z zainteresowaniami. Czytelnicy korzystają także z księgozbioru podręcznego tj. różnych słowników, encyklopedii, leksykonów, poradników, a także z pozycji popularno-naukowych. W bibliotece znajduje się czytelnia z wyodrębnionymi miejscami do cichego czytania lub pracy własnej.
Raz w miesiącu umieszczane są w gablocie biblioteki statystyki wypożyczeni dla poszczególnych klas wraz z wykazem najlepszych czytelników. Zestawienia te mają bardzo motywującą rolę i pozytywnie wpływają na stan czytelnictwa w poszczególnych klasach.
W każdym roku szkolnym odbywają się konkursy biblioteczne o różnej tematyce, o których będziemy na bieżąco informować na stronie szkoły w zakładce biblioteka.

Działalność czytelni:

Przy bibliotece funkcjonuje Informacyjne Centrum Multimedialne. Dzięki tej pracowni uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz korzystać z Internetu, wyszukując i docierając do informacji, które są potrzebne przy odrabianiu pracy domowej oraz w przygotowywaniu się do sprawdzianów i konkursów. Uczniowie mają również możliwość korzystania z programów edukacyjnych oraz edukacyjnych gier komputerowych. Do centrum multimedialnego uczęszczają także w ustalonych porach dzieci ze świetlicy szkolnej. Z pracowni multimedialnej korzystają również nauczyciele różnych przedmiotów prowadząc dodatkowe zajęcia.
Pracownik biblioteki współpracuje z nauczycielami różnych przedmiotów udostępniając literaturę potrzebną dla uczniów biorących udział w konkursach.

MOL NET+ OnLine.

Bibliotekę obsługuje system MOL NET+ OnLine. Aby sprawdzić zasoby i wypożyczenia, należy zalogować się w katalogu online (podając adres e-mail):

MOL NET+ Online

Bibliotekarz szkolny: 
Skorek Aneta

skoreka@sp8skarzysko.edu.pl 
tel.: 41 25 20 633

Bibliotekarz szkolny: 
Katarzyna Włodarczyk

wlodarczykk@sp8skarzysko.edu.pl 
tel.: 41 25 20 633

Godziny pracy:

Poniedziałek: 08:00 – 14:00
Wtorek: 08:00 – 15:00
Środa: 08:00 – 14:00
Czwartek: 08:00 – 14:00
Piątek: 08:00 – 13:00

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content