Projekty

Bieżące projekty:

1. Projekt Szkoła 6.0
W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do projektu “Szkoła 6.0”. Celem projektu jest współpraca na wielu płaszczyznach z polonijnymi placówkami. Ponieważ nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Polską Szkołą Sobotnio-Niedzielną działającą przy Konfederacji Polaków Podola w Winnicy na Ukrainie, postanowiliśmy naszymi działaniami podzielić się na platformie Projektu. Przyjaźń jaką wywiązała się między uczniami i między nauczycielami obu szkół, zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami. I choć sporo nas dzieli, to znacznie więcej nas łączy, bo przecież my Polacy, jesteśmy jedną rodziną.

 

Aktywna tablica

W ramach projektu „Aktywna tablica” szkoła otrzymała serię programów edu Sensus dla logopedów, terapeutów, specjalistów, nauczycieli pracujących z dziećmi. Pomoce będą wykorzystywane do zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej:

  • zapobieganie trudnościom w nauce, czytania, pisania i liczenia,
  • wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych,
  • wspieranie rozwoju mowy.

Poznaj Polskę 2022

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na nowoczesne technologie.

Program został zaprojektowany na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content