Rys historyczny

hstoria szkoly1Dolna Kamienna to najstarsza część Skarżyska-Kamiennej. Do 1939 r. w tej części miasta była tylko jedna szkoła podstawowa (przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1). W 1957/58 r. ukończono budowę Szkoły Podstawowej nr 4, do której przeniosła się część uczniów. Dzieci uczyły się w obydwu szkołach na trzy zmiany, stąd konieczność budowy nowej szkoły przy ul. Podjazdowej 21.

W marcu 1964 roku rozpoczęto budowę obecnej Szkoły Podstawowej nr 8. W 1965/1966 oddzielono ją od Liceum Ogólnokształcącego nr 1, a wiosną 1966 r. na placu budowy rozpoczęły się prace społeczne rodziców i uczniów, które zakończono w 1966 roku. 1 sierpnia 1966 roku, Wydział Oświaty powierzył kierownictwo szkoły pierwszemu jej dyrektorowi Wojciechowi Młudzikowi.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 8 odbyło się w sierpniu 1966 r. Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosiła 785, zatrudniono 30 nauczycieli oraz 7 osób personelu pomocniczego. W trakcie funkcjonowania szkoły wykonywano prace wykończeniowe i porządkowe terenu wokół niej: ogrodzenie, budowa boiska szkolnego, zadrzewienie terenu.

W dniu 22 marca 1969 r. nadano Szkole Podstawowej nr 8 imię wielkiego pisarza Ziemi Kieleckiej STEFANA ŻEROMSKIEGO. Na uroczystości tej obecna była córka pisarza MONIKA ŻEROMSKA, która wpisała się do kroniki szkoły. Przebieg uroczystości był filmowany przez członków Amatorskiego Klubu Filmowego. W czwartą rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 8 imienia Stefana Żeromskiego (22 marca 1973 r.), odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia sztandaru szkole. Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Metalową Spółdzielnię Pracy Skamet. Sztandar ten szkoła wykorzystuje do dziś.

hstoria szkoly2W kolejnych latach szkoła poszerzała swoją ofertę edukacyjną poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, odnosiła wiele sukcesów w konkursach, nauczyciele byli wielokrotnie odznaczani Krzyżami Zasługi, Medalami, Nagrodami Kuratora czy Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczne. Dziś Szkoła Podstawowa nr 8 to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się placówka, otwarta na wszelką współpracę z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, której uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim. Dzięki wsparciu m.in. Władz Miasta, Rady Rodziców i sponsorów, sukcesywnie uzupełnia swoje wyposażenie, organizuje corocznie zimowiska szkolne, dzięki rozbudowanej bazie sportowej organizuje zawody sportowe. W naszej szkole każde dziecko otoczone jest najlepszą opieką.

2

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content