O nas

1

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej jest szkołą nowoczesną, otwartą na wszelką współpracę z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Szkoła nasza pełni również rolę placówki środowiskowej, gdzie uczniowie spędzają dużo czasu nie tylko w czasie zajęć, ale również po lekcjach. Jako jedna z dwóch szkół w mieście posiada własny hymn. Z myślą o uczniach i mieszkańcach dzielnicy, już od ponad dwudziestu lat, co roku organizujemy zimowiska szkolne. Jesteśmy jedyną szkołą w mieście mającą nieograniczoną możliwość korzystania z boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 w czasie zajęć szkolnych jak również poza nimi. Cały budynek szkoły jest monitorowany.

Baza dydaktyczna:

Szkoła jest w pełni przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Od kilku lat uczą się u nas już dzieci sześcioletnie wraz z dziećmi siedmioletnimi. W klasach pierwszych, znajdują się uczniowie w zbliżonym wieku, co umożliwia nauczycielom dostosowanie zakresu materiału oraz tempa pracy, uwzględniającego indywidualne możliwości dziecka. Zarówno pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal jak i łazienek, własny plac zabaw „Radosna szkoła”, spełniają wszelkie wymagania do nauki dzieci klas sześcioletnich. W klasach młodszych (w tym w klasach pierwszych) naukę prowadzą doświadczeni pedagodzy.

Nasi uczniowie mogą korzystać ze wszystkich udogodnień oraz z bogatego wyposażenia szkoły, a w szczególności:
– placu zabaw „Radosna szkoła”,
– kompleksu boisk sportowych Orlik wraz z pełnym zapleczem sanitarnym oraz opieką animatorów sportu,

nabor2013 1 nabor2013 2

– bogatej oferty zajęć dodatkowych: zimowiska w czasie ferii zimowych, festyny, koncerty, wycieczki, rajdy, konkursy i mnóstwo innych atrakcji,
– opieki specjalistów w tym: opieki medycznej, pedagoga szkolnego oraz psychologa, logopedy,
– bogatej oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, zespołów wspomagających naukę ucznia, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć sportowych i wiele innych,

– świetlicy szkolnej i świetlicy środowiskowej (zajęcia zarówno przed jak i po lekcjach),
– doskonale wyposażonej stołówki oraz kuchni, gdzie wprowadzony został system HACCP zapewniający całkowite bezpieczeństwo żywności, serwującej smaczne dwudaniowe obiady spełniające wszelkie normy żywienia zalecane przez Instytut Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie,
– nowoczesnej sali gimnastycznej z bogato wyposażonym zapleczem (salą do zajęć gimnastyki korekcyjnej, siłownią, salą rekreacyjną dla dzieci młodszych),
– dostępu do szerokopasmowego Internetu sfinansowanego w ramach projektu unijnego e-świętokrzyskie.

Kadra pedagogiczna:

Szkoła posiada doskonale wykształconą kadrą pedagogiczną. Nauczyciele angażują się w dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla dzieci oraz aktywnie uczestniczą w konkursach artystycznych i zawodach sportowych. W rezultacie, uczniowie mogą pochwalić sie licznymi osiągnięciami w konkursach o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i wojewódzkim. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki, pedagoga, organizuje wsparcie dla rodziców i uczniów w ramach Poradni Rodzinnej oraz zajęcia i konsultacje prowadzone przez logopedę i psychologa. Więcej informacji można znaleźć na stronie “Pracownicy szkoły”.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content