Wykaz podręczników

Podręczniki dla poszczególnych klas dostępne do wypożyczenia w bibliotece szkolnej od miesiąca września (oprócz podręcznika do religii)

Uwaga dla rodziców:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 754)
Art. 64.
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową lub szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Kolejne klasy przeglądamy naciskając strzałkę w dół (lewy narożnik nagłówka)

Podreczniki_2024-2025

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content