mLegitymacja

Co to takiego mLegitymacja?

To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w
telefonie. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie
ściągnąć na telefon, (na początku mLegitymacje będą dostępne dla
telefonów z systemem Android – co najmniej 6.0).
Mobilna wersja legitymacji szkolnej będzie uzupełnieniem jej
standardowych form – papierowej lub plastikowej karty.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel. Co z niej wyczytamy?
Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest
ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych
legitymacjach:
imię i nazwisko ucznia;
numer legitymacji;
datę wydania;
termin ważności;
status użytkownika (uczeń);
datę urodzenia;
PESEL;
nazwę i adres szkoły.
Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych
sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą
mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy
zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do
otrzymania przysługujących zniżek.

Jak to działa?
mLegitymacja Szkolna

mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego.
mLegitymacje Szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
“Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji).
mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji.
Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Czytaj więcej

Kolejność działań rodzica

1. Wniosek o wydanie mlegitymacji

Należy pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek do sekretariatu szkoły. Wniosek dostarczamy osobiście, lub skan na adres e-mail sekretariatu szkoły

2. Wysyłanie zdjęcia ucznia

Wysłać zdjęcie dziecka (dzieci) poprzez e-dziennik.
Zaloguj się do e-dziennika (jako rodzic)
wczytaj zdjęcie ucznia     (Uczeń -> Dane ucznia -> AKTUALIZUJ ZDJĘCIE).
Aktualne zdjęcie – spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px.).

3. Kod QR do aplikacji mObywatel

Rodzic oczekuje na wiadomość w dzienniku elektronicznym, e-mail lub telefoniczną informację o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica/ucznia w sekretariacie).

4. Instalacja aplikacji mObywatel

Zainstalować aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

Dokumentacja mLegitymacji

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Wniosek należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły

Pobierz

O zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów

Wymagania jakie powinno spełniać przesyłane zdjęcie dziecka

Czytaj więcej

Przykładowa strona do przygotowania zdjęcia

Można skorzystać ze strony aby przygotować poprawnie zdjęcie

Strona

Informacje o usłudze mLegitymacja

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej

Czytaj więcej

Usługa aplikacji mObywatel

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

CZYTAJ WIĘCEJ

Wniosek o unieważnienie mLegitymacji

Wniosek należy pobrać, wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
(Utrata telefonu, utrata tożsamości, nieprawidłowe działanie, rezygnacja z usługi)

Pobierz

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content