Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego (468 pobrań )

1. Należy podać wychowawcy klasy adres e-mail (można podać adres ojca, matki oraz ucznia).
2. Na każdy adres zostanie przydzielony indywidualny dostęp w zakresie rodzic lub uczeń.
3. Po wprowadzeniu przez wychowawcę adresów do systemu możliwe jest pierwsze logowanie.
4. Otwieramy stronę: Strona dziennika elektronicznego firmy VULCAN
5. Klikamy Zaloguj się
6. Przy pierwszym logowaniu lub po wygaśnięciu hasła (co 30 dni) klikamy: przywróć dostęp.
7. Wpisujemy adres e-mail podany wychowawcy.
8. Potwierdzamy Nie jestem robotem.
9. Klikamy wyślij wiadomość.
10. Sprawdzamy pocztę e-mail. (Zostanie wysłana automatycznie wiadomość z możliwością wprowadzenia nowego hasła dostępu do dziennika.) UWAGA Wiadomość pojawi się po ok 5 min. Może się pojawić nie tylko w skrzynce odbiorczej. Należy sprawdzić np: spam, wiadomości automatyczne, powiadomienia itp.).
11. Klikamy na link przesłany w wiadomości i wprowadzamy dwukrotnie własne hasło zwracając uwagę na wskazówki dotyczące złożoności hasła.
12. Można już zalogować się: do dziennika.
13. Podajemy e-mail i założone hasło klikamy zaloguj się.
14. Po uruchomieniu dziennika można też uruchomić dostęp mobilny: tablet, smartfon klikając zakładkę Dostęp mobilny.
15. Aplikacja Dzienniczek+ dostępna w Sklepie Google, App Store

Więcej informacji: vulcan.edu.pl

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content