Kalendarz szkolny

Terminy związane z organizacją roku szkolnego: dni wolne od zajęć, terminy spotkań z rodzicami, uroczystości szkolnych, terminy określone w warunkach klasyfikowania i oceniania, itp.

Powiązane zdjęcia:

zmiana jezyka/вибрати мову/change the language/ändere die Sprache
Skip to content