Egzamin ósmoklasisty

Informacje podstawowe: Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I – VIII.  Do egzaminu przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu…

Czytaj więcej