Konkurs plastyczno – zdrowotny

W dniu 31 października 2018r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – zdrowotny organizowany przez Klub Wiewiórka i świetlicę szkolną pt.: „Jem kolorowo – żyję zdrowo„. W konkursie brały udział dzieci z klas I – VI. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością. Uczniowie mieli okazję zachęcić innych do zdrowego sposobu odżywiania się, poprzez swoje prace plastyczne, które możemy oglądać na szkolnym korytarzu. Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Autor: A. Wiatr
Czytaj więcej

24.10.2018 – Nagroda dla o. Jacka Szczepanika

Niedawno w Ministerstwie Sportu i Rekreacji nasz nauczyciel-katecheta o. Jacek Szczepanik odebrał z rąk ministra W. Bańki odznakę za zasługi dla sportu. Cieszymy się, że mamy w szkole tak utalentowanego i aktywnego nauczyciela, trenera, harcmistrza, instruktora, szachistę… czyli „człowieka renesansu”. Gratulujemy o. Jackowi tak prestiżowej nagrody i życzymy dalszych sukcesów. Więcej informacji: https://www.franciszkanie.pl/…/franciszkanin-wyrozniony-odz…

Czytaj więcej

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych: osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, o zasadach przetwarzania danych…

Czytaj więcej

16.10.2018 – Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Dziś nauczyciele i uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Razem z innymi placówkami w całej Polsce ustanowiliśmy nowy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nad poprawnością udzielania pierwszej pomocy czuwali strażacy z PSP, którzy najpierw przeszkolili nas a następnie nadzorowali przebieg resuscytacji. Rekord został ustanowiony, a my bogatsi jesteśmy w nową wiedzę i umiejętności. Obyśmy nigdy nie musieli stosować ich w praktyce.

Czytaj więcej

16.10.2018 – Ślubowanie klas pierwszych

Dziś w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Od tej pory pierwszaki stały się pełnoprawnymi uczniami. Pod kierunkiem wychowawców pani Katarzyny Chwiećko i pani Katarzyny Madejskiej przygotowały program artystyczny i wykazały się swoimi umiejętnościami. Pani Jesień (w tej roli pani Sylwia Król) wraz z pomocnikiem Muchomorkiem (pani Kamila Tusznio) sprawdziły wiedzę pierwszaków. Uczniowie celujaco zdali swój pierwszy egzamin. Dzięki temu mogli przystąpić do ślubowania. Z tej okazji życzymy im w szkole samych sukcesów i jak najlepszych ocen.

Czytaj więcej

Dla rodziców – Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Szanowni rodzice Przedstawiamy skróconą instrukcję uruchomienia dziennika elektroniczniego dla rodziców i uczniów naszej szkoły. 1. Należy podać wychowawcy klasy adres e-mail (można podać adres ojca, matki oraz ucznia) 2. Na każdy adres zostanie przydzielony indywidualny dostęp w zakresie rodzic lub uczeń. 3. Po wrowadzeniu przez wychowawcę adresów do systemu możliwe jest pierwsze logowanie. 4. Otwieramy…

Czytaj więcej