Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej

Egzamin ósmoklasisty

Informacje podstawowe:

Przebieg egzaminu:

Zadania na egzaminie: 

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021: Pobierz PDF


Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/ oraz w komunikatach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Exit mobile version