Goście z Polskiej Szkoły Sobotnio- Niedzielnej w Winnicy na Ukrainie

27 października gościła w naszej szkole grupa nauczycieli z Polskiej Szkoły Sobotnio- Niedzielnej w Winnicy na Ukrainie. Delegacja przybyła na zaproszenie Dyrektor Szkoły Pani Magdaleny Ciok. Goście uczestniczyli najpierw w uroczystym pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów, a następnie w konferencji na temat problemów z jakimi spotyka się współczesna szkoła w czasach pandemii. Nauczyciele obserwowali też zajęcia w klasie drugiej, po których wspólnie z uczniami udali się na jesienny spacer. Spotkanie z polonijnymi nauczycielami przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze