Informacja dotycząca wydawania duplikatów legitymacji i świadectw ukończenia szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej informuje, że zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) : Za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Zgodnie z Ustawą o…

Czytaj więcej