^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


Struktura organizacyjna - Logopeda szkolny

Dyrekcja | Świetlica | Biblioteka | Pedagog | Logopeda | Pielęgniarka | Kuchnia

logo Godziny pracy:  
Poniedziałek: 11:00 - 14:45
Wtorek: 11:00 - 14:45
Środa: 11:00 - 14:00
Czwartek: 11:00 - 14:00
Piątek: 11:00 - 14:00

Logopeda szkolny: p. Anna Spółczyńska

Organizacja terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w roku szkolnym 2018/2019 – czyli w jaki sposób dziecko w naszej szkole trafi do logopedy?
 1. Przygotowanie list imiennych dzieci w celu uzyskania zgody rodziców na udział ich dziecka w przesiewowych badaniach logopedycznych.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych (na pierwszym zebraniu z rodzicami) ich dzieci na terenie placówki, składając podpis na właściwej liście u wychowawcy.
 3. Obserwacja i badania mowy dzieci .
 4. Tworzenie listy dzieci, które powinny znaleźć się pod opieką logopedy - do 30 września.
 5. Omówienie organizacji terapii logopedycznej z wychowawcami klas lub na konsultacjach z logopedą indywidualnie z rodzicami, przekazanie osobiście wyników badań przesiewowych. Przedstawienie treści kontraktu dotyczącego zasad współpracy logopedy z rodzicami, podpisanie kontraktu przez rodziców. Zaproszenie na spotkania indywidualne, które będą odbywać się podczas dyżuru logopedy w dni otwarte.
 6. Systematyczna terapia logopedyczna realizowana na terenie placówki i przekazywanie ćwiczeń logopedycznych do utrwalania w domu (ćwiczenia w zeszytach).
 7. Zakończenie terapii logopedycznej w danej placówce następuje, gdy:
  • dziecko mówi poprawnie;
  • długotrwała (powyżej trzech lat) terapia logopedyczna nie przynosi poprawy mowy;
  • pomimo podejmowanych przez logopedę działań rodzice nie włączają się do współpracy, a mowa dziecka nie ulega poprawie (decyzja podjęta w porozumieniu z dyrektorem szkoły);
  • dziecko zmieni placówkę na inną;
  • rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w szkole (rezygnacja w formie pisemnej).
img1Kącik dla rodziców z pomysłami zabaw:

Garść istotnych informacji:
Zajęcia logopedyczne odbywają się najczęściej raz w tygodniu w grupach do czterech osób. Trwają około 30 - 45 minut. Ostateczna częstotliwość spotkań, oraz czas ich trwania uzależniona jest zawsze od indywidualnych potrzeb uczniów. Na zajęcia uczniowie przynoszą zeszyty, w których zapisywany jest materiał wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu (5-10 minut). Dlatego proszę zaglądać do tych zeszytów po każdych zajęciach. Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:img2
 • przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);
 • wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;
 • utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.
PAMIĘTAJMY! Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.